Amendă pentru demisia înainte de expirarea contractului de muncă – este legală?

Întrebare: Din ianuarie, urmează să încep un nou job. Am primit de la angajator contractul de muncă, dar m-au pus în gardă unele clauze. Contractul este pentru o perioadă determinată, de doi ani, și conține o prevedere, conform căreia, dacă voi demisiona, voi fi amendat. De asemenea, nu au fost indicate în contract salariul și timpul de muncă/ odihnă, deși, verbal am stabilit cu angajatorul care vor fi acestea. Ce riscuri îmi asum dacă semnez acest contract?

Răspuns: Codul muncii, în art. 49, stabilește clar conținutul contractului individual de muncă. Astfel, condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcției sau cel tarifar, suplimentele, premiile şi ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al unității), precum și periodicitatea achitării plăților sunt componente obligatorii ale unui contract de muncă. La fel, în contract vor fi incluse prevederi referitoare la regimul de muncă și de odihnă, inclusiv durata zilei și a săptămânii de muncă a salariatului.

Referitor la aplicarea amenzii pentru o eventuală demisie înainte de expirarea termenului contractului, în mod cert este un abuz din partea angajatorului. Această amendă poate fi interpretată ca muncă forțată, fapt interzis de legislația națională, inclusiv de Constituție.

Trebuie să vă cunoașteți drepturile, printre care: libera alegere a muncii, regimul de muncă, dreptul la remunerare etc.

Codul muncii stipulează expres, la alineatul (3) art. 49, că este interzisă stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de muncă, a unor condiții sub nivelul celor prevăzute de actele normative în vigoare, de convențiile colective și de contractul colectiv de muncă. Deci, ca să concluzionăm, stabilirea unei amenzi în contract pentru rezilierea acestuia înainte de termen este o clauză abuzivă și deci nulă. Iar art. 84 alin. (1) prevede că nerespectarea oricărei dintre condițiile prevăzute de Codul muncii pentru încheierea contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

Recomandarea mea ar fi să nu vă grăbiți să semnați contractul. Negociați mai întâi cu angajatorul excluderea amenzii, indicarea expresă în contract a salariului și timpului de muncă. Mai multe despre clauzele pe care trebuie să le conțină un contract de muncă citiți aici.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy