Ce fel de contract vom încheia cu realizatorii unor materiale video?

Întrebare: Lucrăm la un proiect, în care redacția noastră trebuie să realizeze un ciclu de zece emisiuni. Deoarece vom implica o echipă numeroasă de specialiști (scenariști, producători, montatori, editori de imagine etc), am vrea să știm ce fel de contracte ar trebui să încheiem cu aceste persoane?

Răspuns: În cazul dat, trebuie să încheiați contract de drept de autor în baza art. 7, alin. (2) litera g) din Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Prevederea stipulează că operele audiovizuale constituie obiecte ale  dreptului de autor, întrucât autorul beneficiază de protecția acestui drept prin însuși faptul de creare a acestora.

Pentru fiecare emisiune va trebui să încheiați câte un contract separat cu realizatorii.

Conform art. 18 alin. (1) din legea menționată, autori /coautori ai operei audiovizuale sunt realizatorul principal (regizorul-scenograf), autorul scenariului (scenaristul), autorul dialogului, compozitorul – autorul oricărei opere muzicale (cu sau fără text) special creată pentru opera audiovizuală, operatorul, pictorul-scenograf sau alţi posibili autori care au contribuit în mod creativ la realizarea operei audiovizuale.

Astfel, art. 13 din aceeași lege prevede că dreptul de autor asupra unei opere create prin efortul comun a două sau a mai multor persoane aparţine coautorilor în comun, indiferent de faptul dacă această operă constituie un tot indivizibil sau este formată din părţi.

Relaţiile dintre coautori se stabilesc, de regulă, în baza unui contract. În lipsa acestuia, dreptul de autor asupra operei este exercitat în comun de toţi autorii, iar remunerarea se împarte între ei proporțional contribuției fiecăruia, dacă aceasta poate fi determinată. În cazul în care contribuţia fiecăruia dintre coautori nu poate fi determinată, remunerarea se împarte în cote egale.

În cazul în care opera nu poate fi divizată în părţi de sine stătătoare, coautorii pot exercita dreptul de autor numai de comun acord.

O altă soluție ar fi să încheiați un contract în care vor fi incluse toate părțile: pe de o parte, redacția și, pe de altă parte, autorul care constă din toate persoanele implicate, cu menționarea funcțiilor (de scenarist, prezentator, cameraman, etc.).

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy