CJI continuă desfășurarea sesiunilor de instruire a funcționarilor publici în domeniul accesului la informație

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) continuă să contribuie la sporirea competențelor profesionale în domeniul accesului la informație ale angajaților publici.

Un grup de 27 de funcționari debutanți din cadrul autorităților administrației publice locale, audienți la Academia de Administrare Publică (AAP), au participat pe 3 octombrie la o nouă instruire organizată de CJI în parteneriat cu AAP.

Lecțiile fac parte dintr-un program lansat în anul 2019, în urma unui acord de colaborare semnat între cele două instituții. Pe parcursul ultimilor doi ani academici, în cadrul instruirilor organizate de CJI, peste 150 de angajați ai sectorului public s-au familiarizat cu procedura de furnizare a informației.

Participanții au discutat despre aspectele legale de care ar trebui să se ghideze un funcționar public în activitatea sa, atunci când răspunde la solicitările de informație ale jurnaliștilor.

Cristina Durnea, consilieră juridică a CJI, formatoare în cadrul acestui curs, le-a relatat audienților AAP despre legislația de care trebuie să se ghideze atunci când soluționează cererile reprezentanților mass-media, regulile de recepționare, înregistrare și redirecționare a solicitării de informație, precum și despre cazurile în care furnizorul este îndreptățit să acorde solicitanților un refuz.

În cadrul instruirii, angajații autorităților administrației publice centrale, alături de formatoare, au analizat cazuri practice când furnizorii au aplicat eronat legea privind protecția datelor cu caracter personal. Totodată, participanții au discutat despre practicile vicioase de anonimizare excesivă și neîntemeiată a unor date din documentele oficiale, cum ar fi codul fiscal al autorității, numele și semnătura primarului, denumirea persoanei juridice, sumele bugetelor publice etc.

Totodată, consiliera juridică a CJI le-a comunicat participanților despre necesitatea satisfacerii prompte a cererilor înaintate de presă. Or, din cauza că informația reprezintă un bun perisabil, pentru reporteri, de cele mai multe ori răspunsurile furnizate cu întârziere nu mai reprezintă valoare pentru investigațiile jurnalistice.

Pe parcursul instruirii, analizând răspunsuri primite de jurnaliști de la anumite instituții publice, participanții au reușit să identifice cazurile când refuzurile oferite angajaților din domeniul mass-media au fost contrare legii. Cunoștințele acumulate în cadrul instruirii i-au adus astfel cu un pas mai aproape de nevoile jurnaliștilor care solicită informații de interes public.

Acest curs a fost desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanțat de USAID, UK și implementat de Internews în Moldova, care are ca scop promovarea dezvoltării mass-media independente și profesioniste și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy