TERMEN EXTINS: CJI solicită oferte pentru ilustrarea manualelor digitalizate de Educație pentru media

Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică. CJI desfășoară activități în conformitate cu cele trei direcții strategice ale sale: susținerea jurnalismului profesionist și contribuirea la îmbunătățirea standardelor profesionale ale jurnaliștilor, prin instruire și asistență; contribuirea la revizuirea și îmbunătățirea legislației media și monitorizarea implementării acesteia de către autoritățile responsabile, prin cercetare și elaborarea de politici publice; promovarea gândirii critice și dezvoltarea unor instrumente și resurse necesare pentru a înțelege riscurile dezinformării, prin programe de educație media.

Serviciu solicitat: CJI anunță concurs pentru selectarea unui ilustrator/unei ilustratoare care va presta servicii de ilustrare a manualelor digitalizate de Educație pentru media.

Manualele de Educație pentru media au fost elaborate de CJI și sunt utilizate de profesorii și elevii care au ales cursul cu aceeași denumire drept disciplină opțională pe care o studiază în școală. Educația pentru media a fost introdusă de Ministerul Educației și Cercetării în curricula școlară începând cu anul 2017, la treapta primară, 2018 – treapta gimnazială, 2019 – treapta liceală. În aceiași ani, CJI a elaborat manualele de Educație pentru media pentru toate cele trei trepte.

Ținând cont de transformările din domeniul digital care au avut un impact inclusiv asupra domeniului mass-media, în 2023 CJI a demarat procesul de actualizare a conținutului manualelor. Totodată, având în vedere impactul Internetului asupra educației și transformările în cadrul procesului de învățare, CJI și-a propus să digitalizeze manualele de Educație pentru media, făcându-le astfel mai accesibile pentru elevi și profesori, cât și pentru toate persoanele interesate de acest domeniu.

În acest context, CJI solicită persoanelor interesate să depună oferte pentru servicii de ilustrare a manualelor de Educație pentru media care să includă, dar ar putea să nu se limiteze la:

  • Crearea ilustrațiilor originale și creative care să ilustreze conceptele și ideile prezentate în manual;
  • Integrarea ilustrațiilor în format digital, asigurându-se că acestea sunt optimizate pentru mediul online și pentru a fi accesibile pe diverse dispozitive;
  • Respectarea cerințelor de design și specificațiilor tehnice furnizate de către CJI;
  • Asigurarea coerenței și relevanței ilustrațiilor.

Dosarul va conține:

  • Oferta financiară;
  • Exemple ale unor lucrări similare anterioare.

Criterii de evaluare:

  • Valoarea ofertei financiare;
  • Experiența demonstrată prin lucrări anterioare.

Perioada contractului: mai 2024 – august 2025

Versiunea PDF a manualelor de Educație pentru media poate fi consultată AICI. În procesul de prestare a serviciilor, persoanele/persoana selectate/selectată vor colabora cu autoarele manualelor, Loretta Handrabura și Natalia Grîu, și vor coordona procesul cu CJI.

Pentru detalii suplimentare, companiile sau persoanele interesate pot contacta CJI la adresa de e-mail: comunicare@ijc.md tel.: 022 213652. Persoană de contact: Mariana Tabuncic.

Dosarele vor fi expediate la aceeași adresă de e-mail: comunicare@ijc.md

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 12 mai 2024, ora 18:00.

Digitalizarea manualelor este realizată de CJI în cadrul proiectului „Avansarea educației mediatice și sprijinirea mass-mediei din Republica Moldova”, susținut de Suedia și implementat de Internews în Moldova.

În procesul de selecție, CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy