Misiune și Viziune

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este prima organizație de media din Republica Moldova, fondată în 1994, ca un proiect al Casei „Lumea Deschisă”. În 1998 devine organizație independentă. Sub aspect juridic, CJI este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială și apolitică.

VIZIUNE: Cetățeni bine informați de către o presă liberă și profesionistă.

MISIUNE: Promovăm standarde jurnalistice prin instruire, asistență, politici publice, cercetare și pledoarie.

Pe parcursul anilor, CJI a lansat și a desfășurat diverse proiecte în vederea îmbunătățirii condițiilor de activitate a jurnaliștilor din Republica Moldova și a cadrului legal din domeniul media. La fel, CJI a întreprins multiple acțiuni în susținerea libertății presei sau pentru solidarizarea breslei și promovarea deontologiei profesionale.

DIRECȚII STRATEGICE 

  • CJI susține jurnalismul profesionist și contribuie la îmbunătățirea standardelor profesionale ale jurnaliștilor, prin instruire și asistență;
  • CJI contribuie la revizuirea și îmbunătățirea legislației media și monitorizează implementarea acesteia de către autoritățile responsabile, prin cercetare și elaborarea de politici publice;
  • CJI promovează gândirea critică și oferă consumatorilor media instrumente și resursele necesare pentru a înțelege riscurile dezinformării, prin programe de educație media.

Pe lângă evenimente tematice curente, menționăm și cele două evenimente importante ale anului, organizate de CJI și desfășurate sub egida acestuia: Zilele  Libertății Presei (luna mai) şi Gala Presei (luna decembrie).

Pe lângă site-ul www.cji.md, CJI administrează alte trei portaluri: Media Azi, unde sunt publicate știri din domeniul media; portalul Mediacritica, menit să promoveze educația media și gândirea critică; portalul Moldova Azi, o resursă multimedia, unde pot fi găsite și vizionate toate materialele video realizate până în prezent de către.

CJI este membru al Reţelei de profesionalizare a mass-media din Europa de Sud-Est (South East European Network for Professionalisation of the Media – SEENPM), al IFEX, precum și al Forumului Global pentru Dezvoltarea Mass-Media (Global Forum for Media Development – GFMD).

Informații detaliate despre proiectele implementate sunt disponibile pe site-ul www.cji.md, la rubrica Activitatea noastră.

Loading