Misiune și Viziune

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este prima organizație de media din Republica Moldova, fondată în 1994, ca un proiect al Casei „Lumea Deschisă”. În 1998 devine organizație independentă.

CJI își definește misiunea prin prisma valorilor democrației, contribuind la consolidarea presei libere și viabile, inclusiv a noilor media, prin intermediul proiectelor de instruire a jurnaliștilor, educație media, campanii de advocacy, cercetare și produse jurnalistice nonprofit.

Sub aspect juridic, CJI este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială și apolitică.

Pe parcursul anilor, CJI a lansat și  a desfășurat diverse proiecte în vederea îmbunătățirii condițiilor de activitate a jurnaliștilor din Republica Moldova și a cadrului legal din domeniul media. La fel, CJI a întreprins multiple acțiuni în susținerea libertății presei sau pentru solidarizarea breslei și promovarea deontologiei profesionale.

Începând cu anul 2019, CJI se ghidează în activitatea sa de o nouă strategie prin care organizația contribuie la…

  • creșterea audiențelor și producerea materialelor jurnalistice de calitate.
  • promovarea transparenței și a accesului la informații de interes public.
  • apărarea drepturilor jurnaliștilor.
  • responsabilizarea autorităților angajate să faciliteze activitatea mass-media independente după principiile unei societăți democratice.
  • sprijinirea jurnalismului realizat în conformitate cu normele deontologice.
  • avertizarea consumatorilor de media despre pericolul dezinformării.
  • instruirea noilor mesageri ai gândirii critice.

Pe lângă evenimente tematice curente, menționăm și cele două evenimente importante ale anului, organizate de CJI și desfășurate sub egida acestuia: Zilele  Libertății Presei (luna mai) şi Gala Presei (luna decembrie).

Pe lângă site-ul www.cji.md, CJI administrează alte trei portaluri: Media Azi, unde sunt publicate știri din domeniul media; portalul Mediacritica, menit să promoveze educația media și gândirea critică; portalul Moldova Azi, o resursă multimedia, unde pot fi găsite și vizionate toate materialele video realizate până în prezent de către.

CJI este membru al Reţelei de profesionalizare a mass-media din Europa de Sud-Est (South East European Network for Professionalisation of the Media – SEENPM), al IFEX, precum și al Forumului Global pentru Dezvoltarea Mass-Media (Global Forum for Media Development – GFMD).

Informații detaliate despre proiectele implementate sunt disponibile pe site-ul www.cji.md, la rubrica Activitatea noastră.