Impactul interzicerii publicității jocurilor de noroc în mass-media

Întrebare:  Din câte cunoaștem, proiectul de lege privind interzicerea publicității jocurilor de noroc în mass-media și pe Internet a revenit de curând pe agenda deputaților. Ce prevede documentul și în ce măsură clauzele acestuia ne vor afecta activitatea jurnalistică?

Răspuns: La data de 6 septembrie 2021, un grup de deputați au înregistrat în Parlament un proiect de lege ce vizează modificarea a patru acte normative. Este vorba despre legea ce vizează organizarea jocurilor de noroc[1] și cea ce se referă la publicitate[2], precum și despre două coduri: al serviciilor media[3] și contravențional[4].

Potrivit autorilor documentului, aceste intervenții legislative urmăresc scopul de a diminua impactul negativ al jocurilor de noroc în societate. În textul notei informative, deputații au enunțat câteva argumente în sprijinul acestei inițiative. Primul se referă la dependența unor categorii vulnerabile din societate în raport cu jocurile de noroc, precum și la faptul că această adicție creează prejudicii grave de ordin psihologic, sociologic și financiar. Subsecvent, autorii atenționează că asupra activității în domeniul jocurilor este instituit un monopol de stat (S.A. „Loteria Națională a Moldovei”), iar campaniile de marketing și publicitate desfășurate au un caracter agresiv și implică resurse financiare „generoase”. În aceste condiții, remarcă autorii, tentația unei persoane care încearcă să se recupereze de la dependența jocurilor de noroc este în permanență alimentată de publicitate.

Tocmai din acest motiv, se propune completarea actualului cadru legal cu o serie de prevederi specifice, menite să limiteze vizibilitatea jocurilor de noroc și să protejeze victimele dependente de practicarea acestei activități.

Așadar, interdicția se va extinde, în general, asupra tuturor acțiunilor publicitare pentru promovarea și/sau stimularea jocurilor de noroc. Poate fi vorba de publicitatea la radio şi TV, în presa scrisă, în serviciile cinematografice, prin Internet, precum și de cea plasată în interiorul/exteriorul spațiilor publice ori pe mijloacele de transport.

Pentru nerespectarea acestui moratoriu, autorii proiectului de lege au venit și cu pedepse de ordin contravențional. Pentru persoanele fizice, amenda variază de la 3.000 la 6.000 de lei, pe când persoanele juridice riscă să plătească de la 6.000 la 9.000 de lei, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an[5].

Această sancțiune este aplicabilă în raport cu toți agenții de publicitate (furnizor[6], producător[7], difuzor[8]). Să nu uităm însă că, atunci când este vorba despre furnizorii de servicii media, legea vine și cu sancțiuni din partea Consiliului Audiovizualului (CA).

Publicitatea jocurilor de noroc la radio și TV

La momentul actual, Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) enumeră o serie de materiale publicitare pe care posturile TV nu sunt în drept să le difuzeze (comunicările comerciale audiovizuale pentru produse pe bază de tutun, țigări electronice, unele categorii de produse medicamentoase, practici oculte etc.). Prin inițiativa înregistrată în Parlament, se propune completarea acestei liste cu încă o interdicție ce se va răsfrânge asupra difuzării publicității jocurilor de noroc, inclusiv a loteriilor, pariurilor și altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online)[9]. Totodată, în eventualitatea legiferării propunerilor, niciun program audiovizual nu va putea fi sponsorizat[10] de către agenții economici care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc[11].

Odată ce aceste prevederi vor fi transpuse în textul CSMA, furnizorii care nu se vor abține de la difuzarea publicității jocurilor de noroc se pot alege cu sancțiuni din partea CA. Amenda pentru încălcarea acestei interdicții variază între 5000 și 10000 de lei[12].

Pedepsiți de două ori pentru aceeași faptă?

La modul practic, actuala versiune a proiectului de lege permite sancționarea dublă a posturilor de radio și televiziune care nu vor ține cont de interdicția ce urmează a fi votată. Pe de o parte, există mecanismul de tragere la răspundere administrativă specială, iar pe de altă parte, intervine răspunderea contravențională. În aceste circumstanțe, furnizorii de servicii media se vor putea pomeni cu două amenzi aplicate pentru comiterea aceleiași fapte: una din partea CA, iar cea de-a doua din partea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP)[13].

Este necesar de a se sublinia că legea consacră o garanție procesuală potrivit căreia autoritățile nu pot sancționa contravențional aceeași persoană pentru săvârșirea aceleiași fapte pentru care alte organe administrative au tras-o deja la răspundere.

Așadar, este necesar ca autorii proiectului de lege să regândească formula de sancționare, astfel încât să evite amendarea repetată a subiecților ce cad sub incidența CSMA.

 

Rubrica Juristul Presei reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

[1] Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr. 291 din 16.12.2016;

[2] Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997;

[3] Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174 din 08.11.2018;

[4] Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008;

[5] Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. IV, pct. 1: Art. 2771 Cod contravențional se suplinește cu un alineat cu următorul cuprins: (5) Amplasarea şi/sau difuzarea publicităţii în favoarea promovării, organizării, desfășurării sau exploatării jocurilor de noroc,  inclusiv loteriilor, pariurilor şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online), precum și promovarea activităților de inițiere sau participare la acțiuni de sponsorizare sau acțiuni filantropice în urma cărora numele agentului economic care organizează, desfășoară sau exploatează jocurile de noroc poate deveni vizibil sau altă informație despre relația acestuia cu evenimentul care devine publicitară se sancţionează cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an”.

[6] Art. 1 al Legii cu privire la publicitate: furnizor de publicitate – persoana ce constituie sursa sau obiectul informaţiei publicitare destinate producerii, plasării şi difuzării ulterioare a publicităţii”;

[7] Art. 1 al Legii cu privire la publicitate: producător de publicitate –persoana care conferă informaţiei publicitare forma necesară difuzării”;

[8] Art. 1 al Legii cu privire la publicitate: difuzor de publicitate – persoana care asigură plasarea şi difuzarea publicităţii (informaţiei publicitare) prin orice mijloc de informare”;

[9] Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. III, pct. 1: „La art. 63 alin.(3) se adaugă o nouă literă, cu următorul cuprins: (e) jocurile de noroc, inclusiv loteriilor, pariurilor şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online)”;

[10] Codul serviciilor media audiovizuale: „sponsorizare – contribuție a unei întreprinderi publice sau private acordată pentru finanțarea programelor audiovizuale în vederea promovării denumirii, a mărcii comerciale, a imaginii, a activităților ori a unor produse proprii”;

[11] Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. III, pct. 2: „La art. 69 alin. (5) se adaugă o nouă literă, cu următorul conținut: (d) jocuri de noroc, inclusiv loterii, pariuri şi alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc (inclusiv cele online)”;

[12] Art. 84 alin. (5), lit. j) al Codului serviciilor media audiovizuale: „Se sancţionează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări (…) nerespectarea prevederilor privind condițiile de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale prevăzute la art.63 alin.(2), (3), (4) şi la art.64, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat”;

[13] Art. 408 alin. (1) al Codului contravențional: „Contravențiile prevăzute la (…) art.2771 alin. (5) se constată şi se examinează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei”.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy