Inițiativa legislativă privind subvenționarea în domeniul mass-media. Cele mai importante prevederi

De-a lungul anilor, au existat mai multe inițiative de a legifera mecanisme de susținere financiară a presei. Toate s-au soldat însă cu insucces. În timp ce fondurile de subvenționare create în alte state funcționează de ani buni, până în prezent, legislația națională nu conține nicio pârghie de fortificare a sustenabilității financiare a instituțiilor media private. Un nou proiect de lege, care nu a fost înregistrat în Parlament deocamdată, ar putea remedia această situație.

Potrivit autorilor documentului, crearea unui fond de sprijinire a presei a devenit acută, în special, în contextul crizelor provocate de pandemie și de războiul din Ucraina. Inițiativa are printre scopuri dezvoltarea pluralismului mediatic, sprijinirea proiectelor media, fortificarea independenței editoriale și economice.

Potrivit documentului, principala instituție responsabilă de implementarea acestei legi va fi Ministerul Culturii, care ar urma să lanseze concursuri pentru oferirea subvențiilor. Printre cele mai importante atribuții ale ministerului se regăsesc:

 1. Aprobarea anuală a listei domeniilor prioritare pentru subvenționarea instituțiilor mass-media și asigurarea publicării acesteia pe pagina web a ministerului;
 2. Organizarea și desfășurarea concursului pentru solicitanții de subvenții din Fondul de subvenționare în domeniul mass-media;
 3. Aprobarea rezultatelor concursurilor și a listei beneficiarilor subvențiilor;
 4. Elaborarea și aprobarea procedurii de desemnare a beneficiarilor, alocarea și distribuirea mijloacelor fondului, monitorizarea și evaluarea utilizării subvențiilor alocate instituțiilor mass-media;
 5. Elaborarea și aprobarea procedurii de introducere în Lista de interdicție a beneficiarilor și, după caz, de excludere din aceasta.

Instituțiile media care ar putea participa la concursul pentru alocarea subvențiilor fondului trebuie să întrunească mai multe condiții. Printre acestea:

 • să fie înregistrate în Registrul public al instituțiilor mass-media, care ar urma să fie ținut de Agenția Servicii Publice;
 • să respecte prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova;
 • să-și desfășoare activitatea în domeniu de cel puțin un an;
 • la data depunerii dosarului de participare în concurs, să nu aibă restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național și să nu se afle în procedură de insolvabilitate sau procedură de lichidare;
 • să nu fi fost sancționate pe parcursul ultimului an calendaristic de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea repetată a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale cu amendă de 10.000 de lei și mai mult, iar în privința lor să nu existe decizii de constatare a încălcării grave a prevederilor Codului.

Nu vor putea beneficia de subvenții următorii subiecți:

 • furnizorii publici de servicii media audiovizuale;
 • instituțiile mass-media finanțate din bugetul public;
 • instituțiile mass-media departamentale;
 • publicațiile periodice cu caracter publicitar și/sau erotic;
 • instituțiile mass-media fondate de partidele politice.

E de menționat că mijloacele financiare ale fondului constituie echivalentul a 1/3 din bugetul furnizorului public național de servicii media pentru anul în care este preconizată alocarea subvențiilor. De exemplu, în 2023, bugetul TRM constituie 144 de milioane de lei. Acestea se aprobă prin Legea anuală a bugetului de stat.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy