Instruiri pentru predarea disciplinei Educație pentru media: CJI invită profesorii de la treapta liceală să-și dezvolte competențele media

În lunile aprilie și mai 2023, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) invită cadrele didactice de la treapta liceală să participe la două instruiri în domeniul educației media. Ambele instruiri, una în limba română și alta în limba rusă, vor fi organizate în format offline, la Chișinău.

Programele de formare au drept suport curriculumul pentru cursul opțional de Educație pentru media de la treapta liceală, elaborat de CJI și aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum.

În baza curriculumului, CJI a elaborat manualele de Educație pentru media la treapta de liceu, în limbile română și rusă, care sunt oferite gratuit elevilor și cadrelor didactice. Scopul formărilor este de a dezvolta competențele media ale profesorilor care, ulterior, prin predarea disciplinei Educație pentru media în școală să le cultive elevilor gândirea critică și să-i ajute să devină consumatori de media avizați și responsabili.

Instruirile vor avea loc după cum urmează:

28-30 aprilie 2023 – instruire la treapta de liceu, în limba română, formatoare: Loretta Handrabura și Natalia Grîu
5-7 mai 2023 – instruire la treapta de liceu, în limba rusă, formatoare: Loretta Handrabura și Natalia Grîu

La programele de formare se pot înscrie profesorii/profesoarele care activează într-o instituție de învățământ din Republica Moldova și care vor preda în viitor cursul opțional de Educație pentru media la treapta de liceu.

Cheltuielile pentru cazare și alimentare vor fi acoperite de organizatori. Îndemnăm profesorii să se înregistreze din timp, întrucât numărul de participanți la fiecare formare este limitat.

Pentru a se înregistra la una din cele două instruiri, persoanele interesate pot completa până pe 15 aprilie 2023 acest formular de înregistrare, selectând perioada de instruire pentru care optează.

Pentru informaţii suplimentare apelaţi la nr. 022 213 652, email: comunicare@ijc.md, persoană de contact: Mariana Tabuncic, manageră de program, Programul Instruire și Asistență pentru Mass-Media.

Programele de instruire la treapta liceală sunt desfășurate de CJI în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova” (MEDIA-M), finanţat de USAID și UK şi implementat de Internews în Moldova.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy