Lansare studiu CJI // Grupurile vulnerabile vs mass-media: acces, consum și educație media

Câtă încredere au grupurile vulnerabile și/sau marginalizate în mass-media? Cât de accesibile sunt sursele de informare pentru aceste persoane? Cum le ajută presa să-și cunoască și să-și exercite mai bine drepturile? Acestea sunt doar câteva din întrebările-cheie la care oferă răspuns cercetarea Grupurile vulnerabile și/sau marginalizate în raport cu mass-media:  acces, consum și alfabetizare media”, lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent pe 12 decembrie 2022. Grupurile vizate sunt femeile, tinerii, persoanele cu dizabilități, cele în etate, persoanele de etnie romă și refugiații.

Structurată în șapte capitole, cercetarea include date relevante despre experiențele și necesitățile grupurilor vulnerabile în accesarea informației, nivelul de alfabetizare media și nivelul de acces la activități de educație media al acestor grupuri, audiența surselor mass-media etc. Un alt capitol se referă la rolul organizațiilor societății civile în informarea grupurilor vulnerabile, dar și la experiențele de interacțiune pe care le-au avut aceste grupuri cu diverse organizații.

În acumularea datelor, au fost folosite două metode, cea a sondajului (aspectul cantitativ) și cea a interviului în profunzime (aspectul calitativ). Studiul cantitativ a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel de grupuri de populație, în număr total de 867 de respondenți, care au făcut parte din următoarele categorii:

  • Femei din mediul rural;
  • Femei din mediul urban;
  • Tineri din mediul rural;
  • Tinerii din mediul urban;
  • Persoane cu dizabilități
  • Persoane în etate;
  • Persoane de etnie romă;
  • Refugiați.

Datele au fost colectate prin metoda CAPI (interviuri față în față cu utilizarea tabletei pentru întrebări și răspunsuri), în perioada 4 – 16 iunie 2022. Colectarea s-a desfășurat concomitent în toate raioanele Republicii Moldova. Pentru partea calitativă a cercetării au  fost  desfășurate 10 interviuri în profunzime, cu lideri reprezentativi ai fiecărui grup vulnerabil și/sau marginalizat, precum și cu reprezentanți ai mass-media.

Studiul a fost realizat de compania Date Inteligente SRL la comanda Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării”.

Proiectul este desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy