Asistență Juridică

Asistența juridică oferită profesioniștilor din domeniul mass-media sub formă de consultanță sau reprezentare în instanțele de judecată este un serviciu care a stat la baza creării Centrului pentru Jurnalism Independent. Serviciul a fost inițiat în perioada când abuzurile în adresa jurnaliștilor erau la ordinea zilei. Competența profesională pe care au demonstrat-o de-a lungul anilor juriștii CJI, dar şi faptul că acest serviciu este acordat gratuit au asigurat un interes constant față de el din partea instituțiilor de presă.

Consultanța juridică

Jurnaliștii și organizațiile de media din Republica Moldova se pot adresa Centrului pentru Jurnalism Independent pentru consultație specializată gratuită oferită de juriștii noștri. Consultațiile se acordă în orice problemă legată de legislația mass-media, drepturile și obligațiile jurnaliștilor. Jurnaliștii, cărora li s-au încălcat drepturile, li s-a restricţionat accesul la informaţii de interes public sau li s-a încălcat dreptul la libera exprimare, ne pot contacta în persoană, telefonic sau prin e-mail.

Reprezentarea în instanțele de judecată

Jurnaliștii și organizațiile de media care nu au propriul serviciu juridic şi nu deţin mijloace suficiente pot solicita, la necesitate, reprezentare în instanțele de judecată din Republica Moldova. De regulă, CJI reprezintă instituţiile de presă în instanţă în cazurile care constituie sau care pot determina încălcări grave ale libertății de exprimare sau ale dreptului de acces la informație. Dacă aveți nevoie de asistența noastră, depuneți la CJI o cerere scrisă la care să fie anexate toate documentele pertinente pentru litigiul existent (cererea de chemare în judecată, hotărârile instanțelor de judecată anterioare, alte acte relevante). Pentru o documentare mai exactă, vă rugăm să consultați Regulamentul privind reprezentarea gratuită a persoanelor în instanțele judecătorești.

Juristul Presei

În 2018, CJI a lansat rubrica „Juristul Presei”. Astfel, juristul CJI informează jurnaliștii despre soluțiile pe care le oferă legea pentru problemele cu care se confruntă zi de zi reprezentanții mass-media, reflectând aceste subiecte în funcție de actualitatea și utilitatea lor pentru presă.

Loading