O instituție media, înregistrată ca ONG, poate desfășura activități economice?

Întrebare: Am înregistrat o instituție media ca asociație obștească. Intenționăm să desfășurăm unele activități economice și am vrea să știm dacă legea permite așa ceva.

Răspuns: Legea cu privire la asociațiile obștești (art. 26) prevede că asociaţia obştească este în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, exclusiv pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare.

De asemenea, legislația permite asociațiilor obștești, care doresc să practice o activitate economică ce nu este prevăzută în statut, dreptul de a fonda societăţi comerciale şi cooperative. Pentru a desfăşura activitate economică, prevăzută în statut, asociaţiile obşteşti şi persoanele juridice fondate de ele sunt obligate să obţină licenţe pentru activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţă.

Asociaţia obştească are dreptul să procure complexuri patrimoniale necesare desfăşurării activităţii tehnico-ştiinţifice, pedagogice, cultural-educative, sportive, de întremare, activităţii de întreprinzător şi altele permise de legislaţie.

Articolul 26 prim al aceleiași legi stabilește că asociaţia obştească poate desfăşura activităţi de antreprenoriat social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, de sine stătător sau prin întreprinderile sociale pe care le fondează sub formă juridică de organizare de societăţi cu răspundere limitată sau cooperative de producţie. Precizăm că antreprenoriatul social este o formă a activităţii economice a asociaţiei obşteşti.

Rețineți că veniturile realizate de asociaţia obştească din activitatea economică nu pot fi distribuite între membrii acestei asociaţii. Ele vor fi folosite în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare. Este permis folosirea veniturilor în scopuri filantropice, chiar dacă acest lucru nu este stipulat în statut.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy