Obținerea cetățeniei prin investiții

Întrebare: Documentez un caz de obținere a cetățeniei Republicii Moldova de către un cetățean străin și aș vrea să știu mai multe despre obținerea cetățeniei prin investiții.

Răspuns: Cetăţenia Republicii Moldova, poate fi dobândită prin mai multe căi, cum ar fi: prin naştere, recunoaştere, adopție, redobândire, naturalizare şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Am putea spune că obținerea cetățeniei prin investiții este o formă de obținere a cetățeniei prin naturalizare.

Legea cetățeniei la alineatul 1 prim, articolul 17,  prevede că cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului (solicitantului principal) care respectă prevederile Constituţiei și întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) are o bună reputație economică și financiară;
    b) nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
    c) varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern.
 
Valoarea minimă a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, precum și modalitatea ei sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 786 din 04.10.2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție și constituie echivalentul a 250 mii de euro.

Membrii de familie (soț, soție, copii, părinți) ai persoanei (solicitantului principal) care a obținut cetățenia prin investiții și întrunesc aceleași condiții, vor contribui și ei la Fondul de investiții (suma este stabilită în HG nr. 786) pentru a dobândi cetățenia RM. De asemenea, membrii de familie aflați la întreținere vor efectua contribuții nerambursabile în mărime de cel puțin 30%.
 
Contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, care, conform HG nr. 903 din  31.12.2015, „este o instituţie publică ce are drept scop continuarea unor activități de asigurare a durabilității proiectelor finanţate de Corporaţia „Provocările Mileniului şi a programelor şi proiectelor finanţate de alţi donatori, precum și a programelor investiționale finanțate din contul contribuțiilor cetățenilor străini și apatrizilor pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă”.
 
Legislația națională prevede că acordarea cetățeniei prin investiții va fi limitată la 5 mii de solicitanți principali.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy