„Pentru accesarea informației, trimiteți scrisori cu ștampila redacției!”. Remediu nou împotriva cerințelor formaliste ale autorităților

Întrebare: Accesul birocratizat la informații este o problemă cu care redacția noastră se confruntă aproape zilnic. Nu este pentru prima oară când unele autorități, în special cele locale, refuză să accepte solicitările trimise prin poșta electronică și cer să le prezentăm în format tipărit, semnate și ștampilate. Evident, aceste solicitări implică mai multe incomodități administrative pentru redacție și, cel mai important, lungesc perioada de așteptare a unui răspuns din partea autorităților.

Ce spune legea în privința acestor condiționări?

Răspuns:

Potrivit legislației, autoritățile publice sunt obligate să primească și să înregistreze solicitările de informație indiferent de modalitatea în care jurnalistul alege să le depună, fie că este vorba de expedierea prin poștă ori fax, depunerea nemijlocită la sediul autorității sau transmiterea cererii în formă electronică. Mai mult, dacă ați expediat o solicitare de informație prin e-mail, autoritatea publică este obligată să vă comunice în cel mult două zile, prin același mijloc, numărul de înregistrare al acesteia.

Atenție! Cererile de acces la informație transmise în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un astfel de document, adică să fie semnate cu semnătură electronică. Lipsa semnăturii corespunzătoare nu îndreptățește însă autoritatea să refuze recepționarea sau înregistrarea solicitării jurnalistului. Furnizorul de informație trebuie, mai întâi, să indice reporterului asupra neajunsului cererii („lipsa semnăturii electronice pe document”) și să-i ofere un termen pentru remedierea acestuia.

Chiar dacă legea stabilește tranșant că furnizorii de informație trebuie să primească și să înregistreze solicitările de informație fără a avea de ales în privința formei și modalității de depunere a acestora, în practică, unele autorități derogă totuși de la buchea legii.

Un nou remediu juridic!

La 10 ianuarie 2022, a intrat în vigoare un nou articol al Codului contravențional care sancționează practicile abuzive de condiționare a accesului la informație.

Astfel, dacă expediați prin e-mail o solicitare de informație semnată cu semnătură electronică, iar autoritatea refuză să înregistreze, să examineze ori ignoră cererea pe motiv că a fost depusă în formă electronică, sunteți îndreptățit să vă adresați cu o cerere la poliție.

Pentru excesul de putere în cazul documentelor în format electronic, persoana cu funcție de răspundere din cadrul autorității publice riscă o amendă de la 2.250 la 3.000 de lei[1].

[1] Art. 3137 alin. (1) al Codului contravențional: „Refuzul unei autorități sau instituții publice de a recepționa, de a înregistra sau de a examina ori ignorarea unei cereri, reclamații, petiții, sesizări pe motiv că a fost depusă în formă electronică, dacă aceasta întrunește cerințele de conținut și de formă prevăzute de legislația ce reglementează documentele electronice, se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere”.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy