Răspunderea jurnalistului pentru răspândirea informațiilor preluate din alte surse

Întrebare:
Instituția media în cadrul căreia activez a publicat de curând un articol ce conținea informații preluate de pe un portal de știri, cu indicarea sursei citate. Recent am primit o cerere prealabilă prin care persoana vizată în material a solicitat dezmințiri și repararea prejudiciului cauzat prin răspândirea informației. În contextul în care nu noi suntem autorii textului, cât de îndreptățite sunt solicitările formulate?
Răspuns:
Legea[1] garantează oricărei persoane dreptul la apărarea onoarei, demnității şi reputației sale profesionale, lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte[2], a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient[3] sau prin injurie[4].

Persoana care se consideră lezată în aceste drepturi este îndreptățită să solicite dezmințirea informației și repararea prejudiciului cauzat, în cazul în care informația publicată cumulează următoarele condiții:

  • este falsă (este contrară adevărului);
  • este defăimătoare (lezează onoarea, demnitatea şi/sau reputația profesională a persoanei);
  • permite identificarea persoanei vizate de informație (permite stabilirea raportului de identitate între persoană și datele expuse în informația publicată).

Atenționăm instituția media că actualul cadru legislativ instituie o excepție[5] aplicabilă situației de față. Mai exact, aceasta nu va purta răspunderematerială pentru preluarea cu bună credință a relatărilor false cu privire la fapte și/sau a judecăților de valoare fără substrat factologic suficient, care vizează chestiuni de interes public, dacă acestea au fost răspândite anterior de alte surse mass-media.

Pentru a stabili dacă această excepție poate fi aplicată în situația de față este necesară satisfacerea următoarelor condiții:

  • Instituția media a preluat informația cu bună credință;
  • Informația preluată vizează chestiuni de interes public;
  • Materialul informațional a fost răspândit anterior de alte surse media (portalul de știri);
  • Instituția media nu a subscris informației[6].

Prin urmare, în cazul îndeplinirii cerințelor enumerate de către instituția media care a preluat textul, persoana vizată în articol nu va fi îndreptățită să solicite repararea prejudiciului material. Ea va putea, totuși, să beneficieze de dreptul la replică[7], precum și să solicite în instanța de judecată dezmințirea[8] relatărilor false și defăimătoare.

Rubrica Juristul Presei reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.


[1] Vezi art. 7 alin. (1) – Legea cu privire la libertatea de exprimare – https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83916&lang=ro;[2]relatări false cu privire la fapte – expuneri contrare adevărului privind un eveniment, proces sau fenomen care a avut sau are loc în condiții concrete de loc și timp și a cărui veridicitate poate fi dovedită[3]judecată de valoare fără substrat factologic suficient – judecată de valoare care se bazează pe fapte care nu au avut loc sau pe fapte care au avut loc, dar a căror expunere este denaturată până la falsitate;[4]injurie – exprimare verbală, scrisă sau nonverbală care ofensează intenționat persoana și care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică;[5] Vezi art. 28 – Legea cu privire la libertatea de exprimare –https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83916&lang=ro;[6] Vezi art. 28 alin. (4) – Legea cu privire la libertatea de exprimare: ”Mass-media nu este exonerată de răspundere dacă subscrie informației” – https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83916&lang=ro;[7] Vezi art. 27 – Legea cu privire la libertatea de exprimare – https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83916&lang=ro;[8] Vezi art. 26 – Legea cu privire la libertatea de exprimare –
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83916&lang=ro.Juristul Presei

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy