Politici publice și Cercetare

De mulți ani, Centrul pentru Jurnalism Independent depune eforturi pentru a responsabiliza autoritățile angajate să faciliteze activitatea mass-media independente după principiile unei societăți democratice. Astfel, echipa CJI a inițiat schimbări și a participat la elaborarea de politici publice menirea cărora a fost fortificarea presei independente din Republica Moldova.

Totodată, pe dimensiunea de cercetare media, CJI realizează atât studii de audienţă şi de necesităţi ale media, cât şi monitorizări ale presei scrise şi audiovizuale.

Monitorizările pot fi generale (cantitative şi calitative) – ale presei scrise şi audiovizuale – în perioadele electorale, cât şi în afara lor –, dar şi specifice, pe domenii de interes (respectarea drepturilor copilului, a egalităţii de gen, reflectarea subiectelor de interes public etc.).

De-a lungul anilor Centrul pentru Jurnalism Independent  a dezvoltat o serie de parteneriate cu organizaţii internaţionale de media, cum ar fi IREX pentru care CJI a facilitat timp de mai mult de zece ani elaborarea Indicelui Viabilităţii Mass-Media (Media Sustainability Index, MSI). Rezultatele acestor studii sunt disponibile în subrubrica Libertatea Presei, alături de seria de rapoarte anuale privind situaţia presei în Republica Moldova, elaborate de CJI.

Loading