Pot fi adresate solicitările de informație verbale unei autorități doar în cadrul programului de audiență cu publicul?

Întrebare: Pentru jurnaliștii care își documentează materialele, rapiditatea în obținerea informației este extrem de importantă. Tocmai din acest motiv, înainte de a expedia cereri scrise, alegem să apelăm telefonic autoritățile în speranța că vom obține un răspuns imediat, în formă verbală. Recent, reprezentantul unei autorități publice ne-a comunicat că, potrivit Codului administrativ, putem să înaintăm solicitări verbale doar în cadrul programului de audiență cu publicul și ne-a sugerat să expediem o cerere scrisă.

Ce spune legea în astfel de cazuri?

Răspuns: Într-adevăr, potrivit Codului administrativ, petițiile (cererile de acces la informație) formulate verbal pot fi adresate în cadrul programului de audiență cu publicul[1], autoritatea având obligația de a le înregistra și consemna într-un proces-verbal[2].

Atunci când este însă vorba de domenii specifice de activitate ale autorităților publice, Codul administrativ face un pas înapoi[3] și lasă loc pentru aplicarea prevederilor legii speciale, mai exact, a Legii privind accesul la informație.

Pentru că furnizarea unor informații sumare nu necesită mult timp și efort din partea autorităților publice, acest act normativ pune la dispoziția jurnaliștilor posibilitatea de a le solicita verbal[4] și în afara programului de audiență cu publicul.

Respectivele cereri, înaintate direct ori telefonic funcționarului, sunt valabile doar în situațiile în care autoritatea poate oferi un răspuns pozitiv, cu satisfacerea imediată a solicitării. Totodată, în cazul în care furnizorul intenționează să refuze accesul la informație, el este obligat să informeze jurnalistul despre acest lucru, precum și despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise.

Prin urmare, în cazul enunțat, argumentele reprezentantului autorității publice sunt bazate pe o interpretare eronată a legii ori au fost înaintate pentru a camufla un refuz în furnizarea imediată a informației.

Atenție! Nu toate cererile telefonice ale jurnaliștilor cad sub incidența dreptului de acces la informație. Solicitarea comentariilor, replicilor ori reacțiilor în legătură cu anumite evenimente nu reprezintă cereri de acces la informație.

Într-o altă ediție a rubricii „Juristul Presei” aflați de ce cererea de acces la informație este petiție și de ce aceasta trebuie semnată electronic.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.
Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

________________________

[1] Art. 73 alin. (6) Cod administrativ: „Petițiile pot fi formulate verbal în cadrul programului de audiență cu publicul. Aceste petiții se consemnează într-un proces-verbal și se înregistrează de către subdiviziunea sau persoana responsabilă de relațiile cu publicul din cadrul autorității publice”;

[2] Art. 72 alin. (2), Cod administrativ: „Petiția poate fi (…) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal”;

[3] Art.2 alin. (2), Cod administrativ: „Anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor prezentului cod”;

[4] Art. 12 alin. (4), Legea privind accesul la informație: „Cererea poate fi înaintată verbal în cazurile în care este posibil răspunsul pozitiv, cu satisfacerea imediată a cererii de furnizare a informației. În cazul în care furnizorul intenționează să refuze accesul la informația solicitată, el va informa solicitantul despre aceasta și despre posibilitatea depunerii unei cereri scrise”.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy