Sporirea sprijinului pentru instituțiile media independente de limbă rusă și pentru eforturile în domeniul Educației media

  • Durata proiectului: 1 septembrie 2019 – 31 iunie 2021
  • Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos
  • Scop: Prin intermediul acestui proiect, CJI, în parteneriat cu Internews în Moldova, își propune să dezvolte gândirea critică a elevilor vorbitori de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia. CJI depune forturi ca să-i încurajeze pe învățătorii și profesorii din aceste regiuni să aleagă cursul opțional de Educație pentru media și astfel să devină mesageri ai unui jurnalism de calitate, precum și a cultivării gândirii critice.
  • Activități: CJI și-a propus să desfășoare șase instruiri în domeniul Educației pentru media pentru circa 90 de învățători/învățătoare și profesori/profesoare vorbitori/vorbitoare de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia. Totodată, CJI desfășoară 15 lecții de Educație pentru media pentru elevii din aceleași regiuni.
  • Rezultate: 107 învățători/învățătoare și profesori/profesoare vorbitori/vorbitoare de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia, instruiți/te să predea cursul de Educație pentru media. 508 elevi din 15 școli au participat la 15 lecții de Educație pentru media.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy