Sporirea sprijinului pentru instituțiile media independente de limbă rusă și pentru eforturile în domeniul Educației media

  • Durata proiectului: 1 septembrie 2019 – 31 iunie 2021
  • Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos
  • Scop: Prin intermediul acestui proiect, CJI, în parteneriat cu Internews în Moldova, și-a propus să dezvolte gândirea critică a elevilor vorbitori de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia. CJI i-a încurajat pe învățătorii/învățătoarele și profesorii/profesoarele din aceste regiuni să aleagă cursul opțional de Educație pentru media și astfel să devină mesageri ai unui jurnalism de calitate, precum și ai gândirii critice.
  • Activități: CJI a desfășurat șase instruiri în domeniul Educației pentru media pentru circa 90 de învățători/învățătoare și profesori/profesoare vorbitori/vorbitoare de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia. Totodată, CJI a desfășurat 15 lecții de educație media pentru elevii din aceleași regiuni.
  • Rezultate: 107 învățători/învățătoare și profesori/profesoare vorbitori/vorbitoare de limbă rusă din raioanele de nord și de sud ale Republicii Moldova, inclusiv din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia, instruiți/instruite să predea cursul de Educație pentru media. 508 elevi din 15 școli au participat la 15 lecții de educație media.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy