Studiu CJI // Restanțele Republicii Moldova la executarea Hotărârilor CtEDO în cauze privind libertatea de exprimare

Urmărind scopul de a contribui la executarea adecvată de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauze privind libertatea de exprimare, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a elaborat un studiu care vine să constate dacă statul a reușit să remedieze problemele semnalate de jurnaliștii reclamanți în cauza Manole și alții c. Moldovei.

Fiecare condamnare este urmată de un proces de executare a hotărârilor CtEDO, care presupune inclusiv implementarea unor măsuri pentru a exclude posibilitatea comiterii repetate a încălcărilor de același tip. La data de 7 octombrie 2021, Guvernul Republicii Moldova a venit cu un Plan de acțiuni revizuit, solicitând Comitetului de Miniștri să pună capăt supravegherii în cauza Manole și alții c. Moldovei în legătură cu ajustarea cadrului legal național la standardele CEDO. 

„Practicile existente în mass-media din Republica Moldova denotă însă că provocările la adresa libertății de exprimare a jurnaliștilor nu au încetat, iar intervențiile legislative operate în toamna anului 2021 constituie un pas înapoi în asigurarea autonomiei și independenței furnizorului public național de servicii media și a autorității de reglementarea în domeniul audiovizual, fiind capabile să condiționeze repetitivitatea încălcării Articolului 10 al CEDO”, se menționează în studiul CJI. 

Potrivit concluziilor documentului, amendamentele operate în legislația audiovizuală anulează fiabilitatea argumentelor ce se regăsesc în Planul de acțiuni revizuit al Guvernului și probează ineficiența măsurilor întreprinse de către stat în vederea executării depline a hotărârii CtEDO emise în cauza Manole și alții c. Moldovei.

În acest sens, CJI vine cu o serie de recomandări pentru îmbunătățirea situației.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Facilitarea executării Hotărârilor CtEDO în cauze privind libertatea de exprimare” desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu sprijinul financiar al Baltic Centre for Media Excellence (BCME). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția BCME.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy