Succesiunea în drepturi în cazul lezării onoarei și demnității

Întrebare: După publicarea unui articol, persoana vizată ne-a trimis o cerere prealabilă, pe motiv că i-a fost lezată onoarea și demnitatea și ne-a solicitat să publicăm o dezmințire. Nu am considerat necesar să publicăm această dezmințire și ulterior am fost acționați în judecată. În scurt timp însă, persoana care s-a adresat în judecată a decedat și acum fiul său ne-a declarat ca va reprezenta interesele tatălui său in instanță. Întrebarea e dacă fiul persoanei decedate, despre care nu se relata nimic în articol, are dreptul de a înainta pretenții în numele tatălui său?

Răspuns: Situația la care vă referiți este reglementată în plan general de prevederile articolului 1446 Cod Civil al RM care prevede că în patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparţine doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, prevăzute de contract sau de lege, care sunt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui.

Dar Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede, în art. 23, excepții:

  • dacă reclamantul a decedat după depunerea cererii de chemare în judecată, însă înainte de pronunţarea hotărârii, se admite succesiunea în drepturi, cu excepţia pretenţiilor privind compensarea prejudiciului moral.
  • dacă reclamantul a decedat după pronunţarea hotărârii în primă instanţă, iar prin hotărâre s-a dispus compensarea prejudiciului moral, succesiunea în drepturi se admite şi în partea compensaţiilor morale acordate de prima instanţă.

De menționat că patrimoniul succesoral include atât drepturile patrimoniale (activul succesoral), cât şi obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la momentul decesului (art. 1444 alin (1) Cod Civil RM).

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy