Versiunea actualizată a manualului Educație pentru media, clasele a III-a/a IV-a, disponibilă pentru noul an de studii

Elevii și elevele de la treapta primară vor studia disciplina opțională Educație pentru media dintr-un manual nou, începând cu anul academic 2023-2024. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a actualizat cartea în pas cu noile tendințe, ținând cont de sugestiile mai multor învățătoare care predau cursul din 2017. Autoarele manualului sunt expertele în educație dr. în filologie Loretta Handrabura și Natalia Grîu. Manualul este actualizat atât în versiune română, cât și rusă.

„Progresele tehnologice și digitale din ultimii ani au influențat vădit peisajul mediatic și modul în care producem, distribuim și consumăm conținut. S-au schimbat formate, dar și conținuturile mediatice, care ar putea fi înșelătoare și ar putea dezinforma. Respectiv, ca să ținem pasul și să facem față acestor schimbări, era necesar să actualizăm manualul. În procesul de lucru, am ținut cont și de experiențele învățătorilor și profesorilor care predau această disciplină, astfel încât conținutul să fie cât mai prietenos și ușor de asimilat de către elevi. Ne-am dori ca Educația pentru media să ajungă în cât mai multe școli din țară și îndemnăm și pe această cale profesorii să se implice în predarea acestei discipline opționale”, a precizat Nadine Gogu, directoarea executivă a CJI.

Pentru învățătorii și învățătoarele care predau disciplina opțională Educație pentru media manualul actualizat este unul așteptat și necesar. „Educație pentru media este disciplina care dezvoltă gândirea critică și permite elevului să se orienteze corect în «oceanul mediatic». Ard de nerăbdare să revăd manualul mai ales că are un suflu nou. Educație pentru media trebuie predată obligatoriu, mai cu seamă în aceste circumstanțe, când informație este foarte multă și te pierzi în ea, căutând veridicitatea știrii sau falsitatea ei. Trist este că nu prea avem suficiente cunoștințe și abilități pentru a discerne și a scoate în față adevărul. Iată de ce cursul opțional Educație pentru media trebuie să fie predat în școală”, consideră Steluța Guțu, învățătoare de la Liceul Teoretic „Olimp” din Sângerei. Ea este una dintre învățătoarele care au oferit sugestii în procesul de actualizare a manualului de la ciclul primar, pornind de la experiența pe care a acumulat-o în procesul de predare.

CJI va oferi gratuit manualele actualizate învățătorilor și învățătoarelor care predau disciplina opțională Educație pentru media, precum și elevilor lor.

Până în prezent, CJI a instruit 214 învățători și învățătoare de la treapta primară, 191 de profesori și profesoare de la clasele gimnaziale şi 242 de pedagogi de la treapta liceală. Disciplina opțională Educație pentru media este predată în școlile din Republica Moldova din anul 2017, fiind inclusă în Programul-cadru al Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova la toate cele trei trepte de învățământ – primar, gimnazial şi liceal. CJI a elaborat curriculumul și manualele de Educație pentru media care sunt oferite gratuit profesorilor și elevilor.

În lunile ce urmează, CJI va actualiza manualele de la treapta gimnazială, dar și cea liceală atât în versiunea română, cât și rusă.

Această activitate este parte a proiectului „Avansarea educației mediatice și sprijinirea mass-media din Republica Moldova”, susținut de Suedia și implementat de Internews în Moldova. Programul își propune să contribuie la creșterea unui sector media divers.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy