Care sunt regulile de organizare și difuzare a dezbaterilor electorale?

Întrebare: Postul nostru de televiziune intenționează să difuzeze o sesiune de dezbateri electorale cu participarea concurenților din cursa prezidențială. Care sunt condițiile de organizare și difuzare a acestora?

Răspuns:
Potrivit legii, organizarea dezbaterilor electorale este o obligație a furnizorilor de servicii media naționali și un drept al celor locali și regionali.

Atenție! În vederea reducerii riscurilor de infectare și răspândire a virusului Covid-19, a fost instituită posibilitatea retransmiterii în regim live, de către alte posturi TV, a dezbaterilor electorale organizate de postul public de televiziune Moldova-1.

Subliniem că dezbaterile electorale pot fi organizate exclusiv în perioada campaniei electorale, iar calitatea de participant în platou o pot avea atât candidații la alegerile prezidențiale, cât și reprezentanții acestora.

Pentru a organiza o astfel de dezbatere, stabiliți în prealabil tematica și aduceți-o la cunoștința participanților odată cu invitația pe care le-o expediați, precum şi la începutul emisiunii propriu-zise.

Menționăm că, pe parcursul desfășurării dezbaterilor electorale, a talk-show-urilor şi a altor emisiuni, furnizorii de servicii media sunt obligați să asigure respectarea principiilor echilibrului, imparțialității, responsabilității şi pluralismului de opinii în cadrul luărilor de cuvânt ale concurenților electorali.

Incidente organizaționale

 • În cazul în care unul sau mai mulți candidați ori reprezentanții acestora refuză participarea sau nu se prezintă la dezbateri, acest lucru se face public de către furnizor și nu constituie un temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii.
 • În cazul în care concurentul electoral absentează de la dezbatere, timpul rezervat acestuia nu se recuperează.
 • În cazul în care candidatul la alegeri sau reprezentantul acestuia vine cu întârziere la emisiune, el poate participa la dezbateri, însă fără compensarea timpului neutilizat ca urmare a întârzierii.

Reguli de conduită a moderatorilor
În cadrul dezbaterilor, moderatorii vor asigura participanților posibilitatea să-şi expună punctul de vedere asupra temelor dezbătute, asumându-și următoarele obligații:

 • să fie imparțiali;
 • să asigure echilibrul în luările de cuvânt;
 • să formuleze întrebările clar, evitând abordarea tendențioasă sau părtinitoare;
 • să asigure menținerea dezbaterilor în aria temei propuse spre discuție;
 • să intervină, inclusiv prin închiderea microfonului, dacă invitații încalcă prevederile legislației în vigoare şi ale regulamentului sau dacă nu se conformează solicitărilor moderatorului;
 • să nu aibă calitatea de candidați ori persoane de încredere la alegeri sau rude de gradul întâi și doi ale candidaților.

Este interzis!
În emisiunile de dezbateri electorale este interzisă difuzarea:

 • materialelor publicitare despre activitatea concurenților electorali sau cu participarea candidaților la alegeri sau a persoanelor de încredere;
 • reportajelor televizate ori radiofonice de la întâlnirile concurenților electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru ale candidaților la alegeri din rândul conducătorilor cu funcții de răspundere;
 • rezultatelor sondajelor de opinii.
 • titrelor mobile prin SMS sau alte mijloace similare.

Notă! În cazul în care vă vor deveni cunoscute încălcări admise de către furnizori la organizarea și difuzarea dezbaterilor electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, vă îndemnăm să le raportați aici

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy