Are dreptul poliția să solicite confiscarea materialelor jurnalistice?

Întrebare: Am realizat o investigație despre trecerea unui lot de pământ din proprietate publică în proprietate privată prin niște scheme de corupție. În material am prezentat și secvențe video, audio. După publicarea investigației, am primit o citație de la Inspectoratul de Poliție din raion, care dispune interogarea jurnaliștilor și confiscarea materialelor în baza cărora a fost realizată investigația. Din câte știu, Legea presei spune cu totul altceva. Cât de legală este această acțiune a poliției?

Răspuns: Aveți dreptate, Legea presei stipulează, în art. 20, alin. 2: ”Confiscarea notițelor jurnalistului este interzisă. Mijloacele lui tehnice pot fi ridicate numai în cazul în care servesc drept probă într-o cauză penală”.
În ceea ce privește interogarea jurnaliștilor, art. 90 al Codului de procedură penală prevede că nu pot fi ascultați ca martori: ”jurnalistul – pentru a preciza persoana care i-a prezentat informaţia cu condiţia de a nu-i divulga numele, cu excepţia cazului în care persoana benevol doreşte să depună mărturii”.

La fel, caracterul confidențial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea știrilor, emisiunilor sau altor elemente ale serviciilor de programe este garantat prin lege. Mai multe detalii despre protecția surselor jurnalistice puteți găsi în acest material publicat anterior în cadrul rubricii.

În concluzie, citația pe care ați primit-o de la Inspectoratul de Poliție este abuzivă și contravine legislației actuale, care prevede că statul garantează apărarea onoarei şi demnității jurnalistului, îi ocrotește sănătatea, viața și bunurile. În scopul exercitării atribuțiilor profesionale, jurnalistul are dreptul să obțină și să difuzeze informații; să facă imprimări audiovizuale, să filmeze și să fotografieze.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy