Ce fel de publicitate este interzisă pe Internet?

Întrebare: Am primit recent o ofertă de a plasa pe portalul nostru un material de publicitate a țigărilor, pe care însă am respins-o, deoarece știam că legea interzice promovarea produselor de tutungerie în spațiul on-line. În context, am vrea să vă întrebăm dacă există și alte interdicții prevăzute de legislație în raport cu publicitatea pe Internet?

Răspuns: Înainte de a accepta o ofertă de publicitate, vă recomand să o examinați prin prisma art. 8 al Legii publicității, care stabilește un șir de criterii generale pentru aceasta. De exemplu, publicitatea trebuie să fie loială, onestă și autentică; să nu inducă în eroare și nici să prejudicieze interesele consumatorilor. În mass-media, publicitatea trebuie să fie identificabilă în mod clar de celelalte programe şi materiale prin mijloace poligrafice, video, audio, combinate sau prin comentarii.

Așa cum ați menționat deja, publicitatea produselor de tutun este interzisă sub orice formă, directă sau indirectă, prin Internet.

La fel, articolul 19, alineatul (1) al legii conține mai multe interdicții privind publicitatea produselor alcoolice. Aceasta nu trebuie să creeze impresia că consumul de alcool contribuie la obţinerea de succese în plan personal, social, sportiv sau la ameliorarea stării fizice ori psihice; să discrediteze abţinerea de la consumul de alcool, să conţină informaţii despre calităţile terapeutice pozitive ale alcoolului şi să prezinte conţinutul înalt al acestuia în diverse produse drept o valoare deosebită; să se adreseze direct sau indirect minorilor ori să folosească imaginea sau relatările persoanelor ce se bucură de autoritate în rândurile lor. Implicarea minorilor în publicitatea consumului de băuturi alcoolice nu se admite. Materialele publicitare nu trebuie să încurajeze consumul excesiv de băuturi alcoolice ori să prezinte într-o lumină negativă abstinența sau moderația; să pună accent pe conținutul de alcool al băuturilor etc.

Prevederi restrictive există și în raport cu  publicitatea  medicamentelor, a articolelor cu destinație medicală, a  metodelor  de tratament etc. Publicitatea substanţelor medicamentoase eliberate cu reţeta medicului, precum şi a articolelor cu destinaţie medicală şi a tehnicii medicale, a căror utilizare necesită o pregătire specială, se permite numai în publicaţiile destinate lucrătorilor medicali şi farmaciştilor.
 
Este interzisă și publicitatea tuturor tipurilor de arme, a armamentului şi a tehnicii militare, cu excepţia armelor de vânătoare şi sportive permise de legislaţie (inclusiv cele istorice). Publicitatea armelor permise de legislaţie este interzisă în mijloacele de informare în masă electronice între orele 7.00 şi 22.00.
 
Nu este permisă publicitatea activităţii de întreţinere a cazinourilor, sălilor cu automate de joc şi a câștigurilor băneşti obţinute în urma participării la acestea.
 
Alte interdicții se referă la publicitatea subliminală și cea mascată, cea amorală și sexistă.

Mare atenție și la un alt aspect: legea nu permite folosirea neautorizată în  materialele publicitare a simbolicii de stat, a denumirilor sau a abrevierilor de firme, companii, întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
 
Aceeași lege stabilește că publicitatea nu trebuie:       a) să contravină intereselor statului;
    b) să incite la acţiuni ce încalcă legislaţia privind protecţia mediului înconjurător;
    c) să conţină informaţii care nu sunt autentice;
    d) să conţină elemente ce pot provoca panică, instiga la violenţă, la agresiune sau la acţiuni periculoase ce pot prejudicia sănătatea sau ameninţa securitatea oamenilor;
    e) să conţină, fără temeiuri de ordin instructiv sau social, imagini vizuale sau descrieri ale unor acţiuni periculoase cu neglijarea măsurilor de securitate. 
Prin urmare, vă recomand să analizați bine orice ofertă de publicitate înainte de a accepta plasarea ei pe pagina web. Mai multe informații, puteți afla aici.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy