Ce riscă funcționarii pentru neexecutarea hotărârii judecătorești?

Întrebare: Cu mai bine de două luni în urmă, redacția noastră a depus  plângere la poliție împotriva directorului unei întreprinderi municipale pentru neexecutarea hotărârii definitive și irevocabile a judecații de a ne furniza informațiile de interes public solicitate. Recent, poliția ne-a întors plângerea, pe motiv că nu ține de competența ei. Cui să ne adresăm în acest caz?

Răspuns: Poliția, într-adevăr, nu are această competență. Pentru neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărârii instanței de judecată de către o persoană cu funcție de răspundere, contravenție prevăzută de art. 318 alin. (2) Cod Contravențional, va trebui să vă adresați executorului judecătoresc (art. 421 Cod Contravențional). Astfel, doar executorul judecătoresc este în drept să constate astfel de contravenții.

Deci, mergeți la executorul judecătoresc din raza teritorială în care îți are sediu instituția care nu v-a oferit informația. Ulterior, executorul judecătoresc va întocmi un proces -verbal privind neexecutarea deciziei de judecată pe care îl va transmite pentru examinare instanței de judecată competente.

Potrivit Codului contravențional, neexecutarea intenționată sau eschivarea de la executare a hotărârii judecătorești de către o persoană cu funcție de răspundere se sancționează cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy