Ce riscă redacția, dacă nu publică o dezmințire?

Întrebare: Instanța de judecată ne-a obligat să dăm dezmințire la un material publicat anul trecut în ziar, în care un cetățean ne acuza de defăimare. Cum să procedăm, dacă ziarul nu mai apare? Unde să publicăm dezmințirea? Ce riscăm dacă nu executăm hotărârea instanței?

Răspuns: Articolul 26 al Legii cu privire la libertatea de exprimare prevede că instanţa de judecată va dispune efectuarea dezminţirii în cel mai potrivit mod pentru restabilirea drepturilor reclamantului.

Dacă informaţia falsă şi defăimătoare a fost răspândită prin intermediul mass-mediei, instanţa va obliga mass-media care a răspândit această informaţie să publice şi/sau să răspândească dezminţirea la aceeaşi rubrică și pagină. Aceasta va apare cu titlul „Dezminţire”, iar textul va fi scris cu aceleaşi caractere, ca şi informaţia dezminţită. La fel, de către instanță se va indica în dispozitivul hotărârii textul acesteia.

Tot instanţa va stabili și termenul apariției dezmințirii. În cazul în care publicaţia urmează să apară cu depăşirea acestui termen, dezminţirea va fi făcută în următorul număr.

Legea are în vedere și situații când redacția sau autorul informației se află în imposibilitatea de a publica dezminţirea. În acest caz, veți fi obligat să publicați dezminţirea într-un alt mijloc de informare în masă, cu o rază similară de acoperire sau difuzare.

Dacă, din diferite motive, veți refuza să publicați dezminţirea, în calitate de pârât va trebui să plătiți reclamantului o compensaţie în mărime de la 50 până la 5000 de unităţi convenţionale, pe care o va stabili instanța de judecată.

Rubrica „Juristul Presei” reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy