CJI anunță al patrulea concurs de granturi mici pentru instituțiile media care doresc să-şi sporească audienţa online și să-și majoreze veniturile

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) anunță un nou concurs de granturi mici pentru instituțiile media din Republica Moldova care doresc să-și extindă audiența online.

Concursul este desfăşurat în cadrul proiectului „Înţelegerea audienţei prin asistenţă digitală”, implementat de CJI cu suportul Internews şi finanţat de Suedia. Proiectul, care se desfășoară în Republica Moldova al patrulea an consecutiv, își propune să susțină  instituțiile de presă să creeze conţinut media de calitate şi să le ajute să-și sporească sustenabilitatea financiară printr-o mai bună înţelegere a necesităţilor publicului.

Pe parcursul desfășurării proiectului, redacțiile vor beneficia atât de suport financiar, cât și de consultanţă specializată în domenii, precum analiza datelor privind audienţa, SEO sau vânzări online. Granturile sunt destinate implementării proiectelor care vor contribui la sporirea audienţei, creşterea veniturilor şi îmbunătăţirea conţinutului online.

Concursul se va desfășura în două etape:

În prima etapă, CJI va selectata 10 instituţii media, care vor beneficia de o instruire de două zile cu participarea unui expert internaţional. Reprezentanţii instituţiilor media îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele în materie de planificare și creare a conţinutului editorial în funcție de grupurile-țintă, vor analiza datele privind audienţa, vor discuta oportunități inovative de marketing și promovare în domeniul media și vor examina noi modalități de dezvoltare digitală a presei. De asemenea, participanții la instruire vor învăța cum să scrie o propunere argumentată de proiect (de la planificarea activităților la elaborarea bugetelor).

În a doua etapă, cele 10 instituţii media vor expedia propunerile detaliate de proiecte privind sporirea audienţei online şi vor prezenta un buget pentru realizarea activităţilor. Juriul va selecta patru instituţii de presă, care vor deveni partenere media ale proiectului şi vor obţine granturi în valoare de 5000 de euro pentru implementarea inițiativelor pe parcursul a șase luni (1 martie – 31 august 2021). Partenerii media vor beneficia de consultanță in house cu participarea a doi experţi internaţionali şi a unui expert local în domenii precum analiza audienţei (Google Analytics, YouTube Analytics etc.), managementul redacțional, planificarea și realizarea conținutului, vânzarea publicității şi monetizarea online.

Granturile vor ajuta instituțiile media să dezvolte şi să implementeze iniţiative menite să răspundă nevoilor de informare a anumitor segmente ale publicului, să-şi extindă audienţa sau să atragă venituri suplimentare.

Sprijinul financiar, precum și consultanța specializată acordată va ajuta beneficiarii să:

  • elaboreze conţinut tematic, rubrici sau cicluri de materiale, care vor contribui la atragerea noului auditoriu, sporirea segmentelor publicului-ţintă;
  • dezvolte instrumente şi produse pentru îmbunătăţirea procesului de monetizare a platformelor online – diverse tipuri de publicitate, secţiuni standard ale site-urilor, cataloage de vânzări, subdiviziuni cu informaţii privind serviciile oferite cu plată;
  • creeze instrumente inovatoare noi – aplicaţii, jocuri, extensii, plug-inuri, servicii auxiliare etc.

Cel puțin unul din cele patru proiecte câștigătoare se va axa pe informarea auditoriului feminin.

Cine poate participa?

La concurs sunt eligibile instituțiile media independente din Republica Moldova, care dispun de o platformă online, au un auditoriu constant şi dispun de un cont GoogleAnalytics.

ATENȚIE!
 La concurs nu sunt eligibile doar instituțiile media, care anterior au beneficiat de granturi în cadrul acestui proiect.

Cerinţe pentru depunerea dosarelor

Pentru prima etapă a concursului dosarele de participare trebuie să includă:

  • O prezentare generală a solicitantului, utilizând formularul standard pentru propunerea de proiect. Aceasta trebuie să conţină o descriere succintă a ideii de proiect ce ar contribui la sporirea audienţei, îmbunătăţirea interacţiunii cu publicul sau atragerea/creşterea numărului de agenţi de publicitate/parteneri. O atenţie deosebită va fi acordată proiectelor ce vizează nevoile de informare ale femeilor şi fetelor.
  • CV-urile membrilor echipei care se va implica în implementarea proiectului.

Condiţii pentru depunerea dosarelor

Dosarele de participare urmează a fi expediate prin poşta electronică, la adresa: comunicare@ijc.md până pe data de 20 ianuarie 2021. Persoana de contact: Mariana Tabuncic, manageră de program, CJI. Telefon: 022 213 652.

Rezultatele privind selectarea celor 10 instituții media vor fi anunţate până pe 31 ianuarie 2021.

Modul de evaluare a dosarelor la prima etapă

Participanţii la concurs vor beneficia de libertate deplină pentru a-și dezvolta ideile de proiect. În acelaşi timp, în procesul de selectare juriul va ţine cont de următoarele aspecte:

• Caracterul inovativ, realist şi original al proiectului. Solicitantul trebuie să propună abordări inovative, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor moderne pentru distribuirea conţinutului.

• Publicul-ţintă. Solicitantul va demonstra că își cunoaște publicul-ţintă sau pe cel pe care şi-l doreşte, știe cum să atragă acest auditoriu şi cum să-i satisfacă necesităţile în materie de informare.

• Abilităţi organizaţionale şi de dezvoltare. Solicitantul trebuie să fie conștient de faptul  că personalul editorial are nevoie de suport specializat pentru implementarea proiectului și dezvoltarea acestuia pe termen scurt şi mediu. De asemenea, acesta este dispus să colaboreze cu experţii CJI şi Internews pentru a-şi dezvolta capacităţile.

• Realizarea obiectivelor competiţiei. Proiectul trebuie să contribuie la creşterea şi / sau apariţia unui public nou, la colaborarea cu noi agenţi de publicitate, la sporirea profitului media şi, în acelați timp, să ajute instituţia media în crearea unui conţinut de calitate. Totodată, proiectul va contribui la crearea de conţinut, servicii sau alte produse calitative, destinate publicului feminin.

• Responsabilitatea socială. Conţinutul creat în cadrul proiectului va ajuta redacţia să-și informeze auditoriul cu privire la anumite probleme sociale importante. Editorii nu vor contribui sub nicio formă la formarea stereotipurilor negative în raport cu diferite grupuri sociale (vârstă, sex, orientare sexuală, boală, naţionalitate etc.).

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy