Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile prin dezvoltarea profesională a responsabililor de comunicare

Durata proiectului: august 2019 – decembrie 2019, iunie 2020 – ianuarie 2021

Finanțatori: Fundația Soros-Moldova

Scop: dezvoltarea capacităților de comunicare ale organizațiilor societății civile prin susținerea și facilitarea dezvoltării profesionale a comunicatorilor din cadrul acestor organizații.

Activități: instruire pentru comunicatorii organizațiilor societății civile și program de consultanță pentru elaborarea sau actualizarea strategiilor de comunicare ale organizațiilor selectate.

Rezultate: CJI a instruit 37 de comunicatori și comunicatoare din societatea civilă. Participanții au învățat cum să elaboreze o strategie de comunicare, cum să utilizeze instrumente inovative în promovarea mesajelor, cum să gestioneze procesul de comunicare în situații de criză etc. Zece organizații, selectate prin concurs public, au beneficiat de un program de mentorat în urma căruia și-au  îmbunătățit strategiile de comunicare.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy