Cum își poate organiza juridic munca o redacție pe timp de epidemie?

Întrebare: În calitate de manager al unei instituții media, mă interesează cum pot organiza munca redacției din punct de vedere juridic, în contextul situației epidemiologice din țară?

Răspuns:  Codul muncii (CM) este destul de flexibil în acest sens, deoarece oferă mai multe soluții în astfel de situații. În calitate de angajator nu vă rămâne decât să le analizați, împreună cu salariații, și să selectați opțiunile optime pentru redacția dumneavoastră.

În funcție de atribuțiile fiecărui salariat și de munca ce trebuie prestată, puteți opta pentru:

  • Stabilirea unui program individual de muncă, cu acordul scris al salariatului, care ar prevede un regim flexibil de muncă, cu condiția ca această posibilitate să fie prevăzută de regulamentul intern al entității sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă. În această situație se va aplica art. 100 alin. (7) al Codului muncii;
  • Stabilirea timpului parțial de muncă, cu acordul ambelor părți. Dacă optați pentru această soluție, salariatul va fi remunerat proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat. În acest caz se va aplica art. 97 din Codul muncii;
  • Munca la domiciliu, prestarea căreia este reglementată de art. 290-292 al Codului muncii;
  • Acordarea concediului anual de odihnă (art. 112 CM), a concediului anual de odihnă nefolosit  (art. 119 alin. (3) CM) sau a unui concediu neplătit (art. 120 din CM), în baza unei cereri scrise de către salariat, cu consimțământul angajatorului.

Dacă veți conveni cu salariații asupra uneia din primele două soluții, sunteți obligat(ă) să asigurați securitatea și protecția sănătății lucrătorilor sub toate aspectele, inclusiv acordarea la necesitate a echipamentelor de protecție, adică măști, mănuși etc. De asemenea, reduceți contactele fizice și deplasările în interes de serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy