Cum negociem un contract de muncă avantajos? Despre perioada de probă, salariu, concediu, zile libere și alte aspecte care ar trebui să-l intereseze pe un jurnalist la angajare

Întrebare: Urmează să fiu angajată într-o instituție mass-media și vreau să știu cum să negociez contractul de muncă cu angajatorul, la ce să atrag atenția. Ce clauze trebuie să se regăsească în acest contract în mod obligatoriu?

Răspuns: Contractul individual de muncă (CIM) este înțelegerea dintre salariat și angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcție, să respecte regulamentul intern al instituției, iar angajatorul, la rândul său – se obligă să-i asigure condițiile de muncă și să-i achite la timp și integral salariul.

Recomandăm jurnaliștilor să încheie un contract individual, deoarece în baza acestuia ei vor beneficia nu doar de drepturile lor de muncă, ci și de drepturi sociale.

La ce ar trebui să atrageți atenția? Întâi de toate, la perioada pentru care se încheie contractul, care, de regulă, este nedeterminată. Această clauză oferă salariatului stabilitate în muncă și protecție, care se manifestă prin siguranţa plăţii contribuţiilor sociale în caz de îmbolnăvire,  concediu medical plătit, concediu de maternitate şi de îngrijire a copilului, concediu de odihnă plătit și zilele declarate libere la nivel naţional.

CIM poate fi încheiat şi pe o durată determinată, ce nu depăşeşte 5 ani. Temeiul legal al încheierii CIM pe durată determinată se indică în contract.

Conform art. 61 al codului muncii, salariaţii angajaţi în baza CIM pe durată determinată pot fi supuşi unei perioade de probă care nu trebuie  să depășească 15 zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni și  30 de zile calendaristice pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Legea interzice aplicarea perioadei de probă în cazul persoanelor ce nu au vârsta de 18 ani; persoanelor angajate prin concurs; femeilor însărcinate; persoanelor cu dizabilități și celor angajate în baza unui contract individual de muncă cu o durată de până la 3 luni.

Dacă, pe durata perioadei de probă, contractul individual de muncă nu a încetat, acţiunea contractului continuă şi încetarea lui ulterioară va avea loc în baze generale.

În perioada de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația muncii. În cazul în care rezultatul perioadei de probă este nesatisfăcător, acest lucru se constată în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) cu privire la concedierea salariatului, ce se emite de către angajator până la expirarea perioadei de probă. Angajatorul nu are obligația să motiveze decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă. Salariatul are dreptul să atace concedierea în instanţa de judecată.

Un aspect important la care de asemenea trebuie să atrageți atenția, este fișa postului, în care atribuțiile funcției trebuie să fie formulate cât mai exact.

Și, nu în ultimul rând, ceea ce ar trebui să fie stipulate în mod clar sunt condițiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcției și/sau cel tarifar, suplimentele, premiile și ajutoarele materiale (în cazul în care acestea fac parte din sistemul de salarizare al redacției), precum și periodicitatea achitării plăților.

Totodată, ar trebui să discutați cu angajatorul condițiile de asigurare medicală și socială. Prin sistemul public de asigurări, ca și orice salariat, jurnalistul beneficiază de drepturi în ceea ce privește sănătatea, ajutorul de șomaj, precum și dreptul la pensie la finalul perioadei de muncă.

La fel, trebuie să știți că vă puteți exercita funcțiile fie la locul de muncă, fie de la distanță. În acest caz, clauza de mobilitate trebuie inclusă în contractul individual de muncă.  Nu uitați să negociați regimul de muncă şi de odihnă, inclusiv durata zilei și a săptămânii de muncă, pentru ca angajatorul să nu facă abuz.

Nu neglijați nici asemenea aspecte importante, cum sunt durata concediului de odihnă anual şi condiţiile în care este acordat acesta. În afară de concediu, unii angajatori oferă 5 zile libere anual pentru rezolvarea problemelor personale ale angajatului, care nu pot fi soluționate în zilele de odihnă.

Puteți întreba angajatorul și de alte facilități pe care le oferă la angajare.

Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi este semnat de către ambele părți – un exemplar al contractului individual de muncă se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.   

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy