Cum procedăm când nu primim răspuns la cererile de acces la informație?

Întrebare: Am expediat o cerere de acces la informație unei instituții de stat și nu am primit răspuns la aceasta în termeni legali. Ce pot face?

Răspuns: În cazul dvs. aveți câteva opțiuni:

  1. Puteți să vă adresați la poliție, astfel încât furnizorului de informații să fie sancționat pentru că nu și-a onorat obligațiile de serviciu, conform prevederilor Codului contravențional. Pentru aceasta, trebuie să depuneți o plângere la sectorul de poliție unde își are adresa instituția de stat și să solicitați ca furnizorul de informații să fie tras la răspundere contravențională în conformitate cu art. 71 al Codului contravențional al Republicii Moldova. Drept temei pentru aceasta vor servi prevederile art. 400 și 440 din Codul contravențional. La plângere veți anexa următoarele acte: copia scrisorii expediate în adresa instituției de stat; copia avizului de recepție.

Trebuie să știți însă că poliția nu-l poate obliga pe furnizorul de informație să vă răspundă la solicitare

2. Puteți contesta pe cale extrajudiciară acțiunile sau inacțiunile furnizorului de informații, adresându-vă conducerii acestuia şi/sau organului ierarhic superior al furnizorului în termen de 30 de zile de la data când a aflat sau trebuia să afle despre încălcare, în conformitate cu prevederile alin. 1 și 2, art. 22 din Legea privind accesul la informație. Potrivit legii, conducerea furnizorului de informații şi/sau organul ierarhic superior al acestuia trebuie să examineze contestările solicitanților de informaţii în decurs de 5 zile lucrătoare şi să vă informeze în mod obligatoriu în decurs de 3 zile lucrătoare.

3. A treia opțiune – în cazul în care nu sunteți satisfăcut de răspunsul pe care l-ați primit de la conducerea furnizorului de informaţii sau de la organul ierarhic superior al acestuia, puteți ataca acţiunile sau inacţiunile furnizorului de informaţii direct în instanţa de contencios administrativ competentă. Conform art. 23 alin. 2 din Legea privind accesul la informație, sesizarea instanţei de judecată se va efectua în termen de o lună de la data când trebuia să primiți răspunsul la solicitare. Dacă ați atacat anterior acţiunile furnizorului de informaţii pe cale extrajudiciară, termenul de o lună curge de la data la care conducerea furnizorului de informaţii şi/sau organului ierarhic superior al acestuia ar fi trebuit să vă dea răspunsul, iar în cazul în care nu ați primit răspuns – de la data când trebuia să-l primiți.

În funcţie de gravitatea efectelor pe care le-a avut refuzul nelegitim al funcţionarului public, responsabil de furnizarea informaţiilor oficiale, de asigurarea accesul la informaţia solicitată, instanţa de judecată va decide aplicarea unor sancţiuni în conformitate cu legislaţia. De asemenea, instanța poate dispune repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nelegitim de a furniza informaţii sau prin alte acţiuni ce prejudiciază dreptul de acces la informaţii, precum şi, cel mai important, satisfacerea neîntârziată a cererii solicitantului.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy