Cum sunt acreditați jurnaliștii străini în Republica Moldova?

Întrebare: Cum pot obține acreditare jurnaliștii altor state în țara noastră?

Răspuns: Autoritatea abilitată să acrediteze jurnaliștii străini în țara noastră este Biroul de acreditare al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Astfel, conform Hotărârii Guvernului nr. 359 din 02.06.1995, jurnaliştii străini care doresc să fie acreditaţi în calitate de  corespondenţi  permanenţi sau  provizorii  în  Republica  Moldova  sunt obligaţi, indiferent de faptul dacă au reşedinţă în Republica  Moldova  sau  în alte ţări, să prezinte Ministerului următoarele acte:

  • un demers redactat în una din limbile – română, engleză sau franceză adresat Ministerului prin care  conducătorul agenţiei de presă (publicaţiei, postului de  radio  sau  televiziune, alte organizaţii de profil)  solicită  acreditarea  jurnalistului (corespondentului) său;
  • un rezumat al biografiei  solicitantului,  autentificat  prin semnătura  acestuia,  care  va  cuprinde  data  şi  locul  naşterii, informaţii  privind  studiile  şi  activitatea  desfăşurată  pînă  la momentul solicitării acreditării, starea civilă;
  •  două fotografii 3×4 cm.

Jurnalistul   acreditat   completează  o  fişă  specială  a Ministerului cu scurte date biografice şi obligaţiunea de a  respecta Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Pe fişă se aplică fotografia şi semnătura titularului. În  baza acestor documente, Ministerul, în termen de o lună, eliberează solicitantului carnetul ce confirmă acreditarea, care mai conţine  şi  un  apel către  autorităţile civile şi militare privind asigurarea securităţii şi acordarea de sprijin titularului, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Carnetul jurnalistului acreditat este valabil pentru o perioadă de cel mult 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia încă pentru un an în baza unui demers adresat de către conducerea instituției, pe care jurnalistul o reprezintă. În cazul schimbării Agenţiei de presă ce a solicitat acreditarea în Republica Moldova, jurnalistul este obligat să anunţe Ministerul despre aceasta.
 Jurnaliştii  străini   acreditaţi   au   dreptul,   conform legislaţiei  vamale  în vigoare, să-şi aducă obiectele şi ustensilele necesare  pentru asigurarea  condiţiilor  de  trai  şi   exercitarea funcţiilor de serviciu.În cazul în care unui  jurnalist  străin  i  se  refuză  sau anulează calitatea de acreditat, Ministerul îl informează neîntârziat despre aceasta, aducându-i la cunoştinţă motivele ce au condus la adoptarea deciziei respective.

De asemenea, Ministerul poate suspenda acreditarea jurnalistului străin în cazul în care acesta încalcă Constituţia sau alte legi ale Republicii Moldova, precum şi în baza convenţiilor internaţionale cu privire la drepturile cetăţeneşti şi politice.

Jurnalistul străin are dreptul să atace decizia Ministerului privind suspendarea, refuzul acreditării, precum şi refuzul prelungirii acreditării în Republica Moldova conform procedurii de contencios administrativ.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy