Încheiere, hotărâre, decizie și sentință: cum le deosebim?

Întrebare: Ajutați-mă, vă rog, să fac diferența între încheiere, decizie, sentință și hotărâre judecătorească.

Răspuns: În conformitate cu Codul de procedură penală, art. 6, încheierea judecătorească reprezintă o hotărâre adoptată de către instanţa de judecată până la pronunțarea sentinţei sau deciziei.

Decizia este o hotărâre prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului, recursului în anulare, precum şi hotărârea instanţei de apel şi de recurs la rejudecarea cauzei. De menționat că la soluţionarea problemelor prin care nu se rezolvă fondul apelului şi recursului, dispoziţia se emite în formă de încheiere (art. 14 alin. 5 CPC).

Sentinţa este o hotărâre prin care cauza penală se soluţionează în fond de instanţa de judecată. Aceasta poate fi doar de două tipuri: de condamnare, dacă sentinţa este, parţial sau integral, de condamnare; de achitare, dacă sentinţa este integral de achitare.

Conform art. 14 din Codul de procedură civilă, în formă de hotărâre se emite dispoziţia primei instanţe prin care se soluţionează sau nu fondul cauzei.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy