Informațiile despre persoanele juridice nu sunt date cu caracter personal

Întrebare: Aș vrea să știu dacă Legea privind protecția datelor cu caracter personal se referă și la persoanele juridice? Am avut situații când, în încercarea de a afla numele fondatorilor anumitor companii și cotele-părți pe care aceștia le dețin, reprezentanții firmelor au invocat prevederile acestei legi.

Răspuns: Într-adevăr, conform art. 3 din Legea pe care ați numit-o, date cu caracter personal constituie orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu privire la persoana juridică nu cad sub incidența acestei legi.

La fel, articolul 34 prim din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali prevede că organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială. Informaţia publică conţine date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind radierea acestuia.

Aceeași lege mai prevede că informațiile sunt disponibile pentru stabilire şi vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării şi până la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual. 

Vizualizarea şi accesarea datelor din Registrul de Stat se efectuează gratuit, în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.

Prin urmare, răspunsul pe care l-ați primit nu este în conformitate cu legea. Vă recomand să expediați o altă cerere de acces la informație, făcând trimitere la articolele citate, sau să vă adresați în instanța de judecată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy