Poate pretinde cineva să „verifice” materialul unui jurnalist înainte de publicare?

Întrebare: Am asistat la o ședință de judecată unde era examinat un caz de omor. Pe tot parcursul ședinței îmi făceam notițe pentru viitorul material pe care urma să-l scriu. La finalul ședinței, avocații apărării mi-au cerut să vadă materialul înainte de publicare, argumentând că „presa adesea distorsionează”. Avocații au dreptul să facă astfel de solicitări și cum să mă comport, ca jurnalist, în asemenea cazuri?

Răspuns: Legea privind libertatea de exprimare interzice ingerința în activitatea editorială a mass-mediei. Legislația actuală stabilește chiar  libertatea mass-mediei de a admite și un anumit grad de exagerare sau provocare, cu condiția să nu se denatureze esența faptelor.

Jurnalistul are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public. Independența editorială a mass-mediei este recunoscută şi garantată de lege. Nimeni nu poate interzice sau împiedica mass-media să răspândească informații de interes public, desigur, cu respectarea Codului deontologic și a Ghidului de stil cu norme etice.

La rândul său, avocatul are obligația să respecte normele Codului deontologic al avocatului, care prevăd ca acesta să manifeste un comportament demn și să nu prejudicieze imaginea profesiei sale în societate. În context, ați putea adresa o plângere la Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților, solicitând să se pronunțe pe marginea acestui caz.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy