Pot beneficia de concediu paternal, dacă am un stagiu de muncă de mai bine de trei ani în mai multe locuri?

Întrebare: De curând, soția a născut și mă gândeam să îmi iau concediu paternal. Aș vrea să știu, dacă pot beneficia de acesta în condițiile în care stagiul meu de muncă este de mai bine de trei ani, activând în mai multe locuri.

Răspuns: Codul muncii stabilește, la art. 124 prim, că tatăl copilului nou-născut poate beneficia de concediu paternal timp de 14 zile calendaristice.  Acesta se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

În același timp, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale prevede că salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale au dreptul la indemnizaţie paternală dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani.

Totodată, salariaţii asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale care confirmă un stagiu total de cotizare de până la trei ani beneficiază de dreptul la  indemnizaţie paternală dacă au un stagiu de cotizare de cel puţin nouă luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.

Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la Casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naționale (www.cnas.md). Pentru stabilirea indemnizaţiei paternale în cazul depunerii cererii la casa teritorială se prezintă următoarele acte:

  • actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere al copilului, înregistrat la oficiul stării civile, în original şi în copie;
  • extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat la locul de muncă de bază.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la Casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informațional. Dacă la cererea depusă la Casa teritorială nu sunt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sunt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate. În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.

Legislatorul a prevăzut că angajatorul este obligat să încurajeze salariații în vederea beneficierii de concediu paternal. Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaților care iau concediu paternal sunt calificate drept discriminare şi se sancţionează conform legii.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy