Sunt biserica și alte lăcașe de cult religios furnizori de informație?

Întrebare: Documentez un articol la subiectul desemnării procentuale pentru anul trecut. Mai exact, mă interesează ce sumă de bani a fost colectată de biserica din localitate de pe urma redirecționării a 2% din impozitul pe venit a cetățenilor, dar și cum s-a cheltuit această sumă. Intenționez să trimit o solicitare de informație reprezentanților bisericii, dar pot să am siguranța că voi primi un răspuns?

Răspuns: Întrebarea dumneavoastră ține de un subiect de interes public, deoarece este vorba de modul în care s-au cheltuit banii donați de mai mulți cetățeni. Totuși, riscați să nu primiți informația solicitată din partea reprezentanților bisericii pentru că Legea privind accesul la informație, în art. 5 alineatul (2),  enumeră furnizorii de informaţii – posesori ai informaţiilor oficiale pe care sunt obligați să le ofere solicitanților

Aceștia sunt:
a) autorităţile publice centrale şi locale – autorităţile administraţiei de stat, prevăzute în Constituţia Republicii Moldova şi anume Parlamentul, preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, administraţia publică, autoritatea judecătorească;
b) instituţiile publice centrale şi locale – organizațiile fondate de către stat în persoana autorităţilor publice şi finanțate de la bugetul de stat, care au ca scop efectuarea atribuțiilor de administrare, social-culturale şi altor atribuţii cu caracter necomercial;
c) persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituția publică, sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informații oficiale.

După cum vedem, în listă nu se regăsesc cultele religioase. Bisericile și alte instituții de acest fel nu sunt considerate furnizori de informație. Prin urmare, există riscul să nu primiți un răspuns pozitiv la solicitare.

Pe de altă parte, puteți obține informația care vă interesează la Serviciul Fiscal de Stat. Fiscul deține aceste date, are statut de instituție publică și de furnizor de informație, deci este obligat să vă comunice suma de bani colectată de un anume lăcaș de cult religios, în perioada care vă interesează, și modul în care s-au cheltuit resursele financiare. Dar trebuie să știți că informația nu va fi recentă din cauză că se raportează tardiv. 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy