Are dreptul jurnalistul să solicite informații prin poșta electronică?

Întrebare: Am expediat prin poșta electronică o cerere de solicitare de informație către o instituție publică și a fost respinsă pe motiv că trebuia să fie înregistrată la cancelarie. Aș vrea să știu ce prevede legea în acest sens.

Răspuns: Legea privind accesul la informație prevede, în art. 12,  că informațiile oficiale pot fi solicitate în baza unei cereri scrise sau verbale. Solicitarea electronică este o cerere în formă scrisă, prin urmare trebuie acceptată de funcționarul public. Art. 15 al legii menționate stipulează că solicitările în formă scrisă vor fi înregistrate în conformitate cu legislația cu privire la registre și petiționare, care prevede ținerea registrelor electronice, precum și a registrelor fizice.

Funcționarul public responsabil de relațiile cu presa trebuie să conștientizeze faptul că jurnalistul servește interesului public și să-i ofere informația solicitată cât mai curând posibil. Reacția promptă la cererile de acces la informație contribuie la informarea corectă și completă a publicului.

E de menționat că aceeași lege prevede, în art. 13, ca modalitate de acces la informațiile oficiale, expedierea inclusiv prin poșta electronică a informației solicitate. Astfel, pentru a primi răspunsul operativ, puteți solicita furnizorului de informație să vă expedieze răspunsul prin e-mail.

Unii jurnaliști preferă să  expedieze solicitarea de informație prin scrisoare recomandată. Acest fapt vă permite să cunoașteți exact când a fost recepționată cererea și de când începe să curgă termenul de 15 zile în care trebuie să primiți răspuns. Iar dacă răspunsul nu este oferit în termenul prevăzut de lege, vă puteți adresa fie la poliție, pentru sancționarea furnizorului de informație, fie în instanță, care va dispune oferirea informației.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy