Ce deosebire este între termenul de „funcționar public” și cel de „persoană care exercită funcții publice”?

Întrebare: Sunt studentă la jurnalism și am observat că în presă se operează adesea cu termenii „funcție de demnitate publică”, „funcționar public”, „persoană publică”, „persoană care exercită funcții publice”. Vă rog să-mi explicați ce deosebire este între ei.

Răspuns: Fiecare dintre noțiunile pe care le-ați citat are un sens propriu, atribuit de lege, de aceea nu trebuie în niciun caz confundate. 

Astfel, Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică stabilește, în conținutul art. 2, că funcția de demnitate publică este o funcție publică ocupată prin mandat obținut direct, în urma alegerilor, sau indirect, prin numire. De exemplu: președintele țării, președintele Parlamentului, prim-ministrul,  vicepreședintele Parlamentului, prim-viceprim-ministrul, deputații în Parlamentbașcanul Găgăuziei, etc. sunt funcții de demnitate publică. Lista completă a acestora poate fi consultată în Anexa legii citate.

Funcționar public este, potrivit Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, persoana fizică numită într-o funcție publică în condițiile legii respective. Mai multe detalii vedeți în capitolul V, secțiunea 1 din lege.

Conform art. 2 din Legea cu privire la libertatea de exprimare, persoană publică – este persoana care exercită funcții publice sau care, datorită statutului, poziției sociale sau în virtutea altor circumstanțe, trezește interesul public.

Aceeași lege dă definiția persoanei care exercită funcții publice. Aceasta este fie o persoană fizică care exercită atribuțiile puterii publice (executive, legislative ori judecătorești), fie o persoană juridică ce prestează servicii de utilitate publică, sau administratorul acesteia.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy