Traducerea știrilor este sau nu protejată de dreptul de autor?

Întrebare: Sunt jurnalist, dar fac și traduceri. Mă interesează dacă traducerea știrilor este protejată de dreptul de autor?

Răspuns: Art. 8 litera d) din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe prevede că noutățile zilei și diversele fapte ce reprezintă o simplă informație fac parte din categoria obiectelor/creațiilor neprotejate prin dreptul de autor.

Iar articolul 7 alineatul (3) litera a) din aceeași lege reglementează că fără a prejudicia drepturile autorului operei originale, de asemenea, se protejează prin dreptul de autor operele derivate şi integrante la baza cărora stau una ori mai multe opere și/sau oricare alte materiale preexistente, și anume, traducerile (…) cu condiția că acestea constituie rezultate ale creației intelectuale.

Astfel, putem concluziona că nici știrile și nici traducerile acestora nu cad sub incidența Legii privind dreptul de autor și, respectiv nu sunt protejate de aceasta, în cazul în care ele sunt doar o simplă relatare a unor fapte sau evenimente.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy