Ce informație este considerată oficială?

Întrebare: Poate fi calificat drept informație oficială răspunsul la o cerere de solicitare de informație, pe care l-am primit de la o agenție de stat, dar este semnat de un consultant din Direcția comunicare cu publicul? De fapt, ce constituie informația oficială?

Răspuns: Orice informație obținută print-o solicitare de către jurnalist este oficială, indiferent de statutul pe care îl deține funcționarul care o semnează.

În conformitate cu art. 6 din Legea privind accesul la informație, oficiale sunt considerate toate tipurile de informații aflate în posesia şi la dispoziţia furnizorilor de informaţii, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate şi/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziţia lor în condiţiile legii de către alţi subiecţi de drept.

Conform aceleiași legi, drept documente purtătoare de informaţii sunt considerate:

  • orice hârtie sau alt material pe care există un înscris;
  • o hartă, un plan, un desen, o fotografie;
  • orice hârtie sau alt material pe care sunt marcaje, figuri, simboluri sau perforări care au un sens pentru persoanele calificate să le interpreteze;
  • orice obiect sau material din care pot fi reproduse sunete, imagini sau înscrisuri cu sau fără ajutorul unui alt articol sau mecanism;
  • orice alt înregistrator de informaţie apărut ca rezultat al progresului tehnic;

De asemenea, orice copie sau reproducere a purtătorilor de informaţii menţionaţi mai sus, la fel sunt considerate purtătoare de informație.

Totuși, informaţiile oficiale, documentele, părţile acestora, extrasele din registre, copiile traducerilor, eliberate conform legii acesului la informație, vor fi semnate de o persoana responsabilă. În acest scop, furnizorul de informație are obligația de a numi şi instrui funcţionarii responsabili pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale.
 
Solicitările de informație vor fi examinate şi satisfăcute de funcţionarii publici responsabili de furnizarea acesteia.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy