Diferența între bănuit, învinuit și inculpat

Întrebare: Care este diferența între bănuit, învinuit și inculpat? Ajutați-mă vă rog să mă clarific în acești termeni.

Răspuns: Conform art. 63 alin. (1) din Codul de Procedură Penală (CPP) al Republicii Moldova, bănuitul este persoana fizică faţă de care există anumite probe că a săvârşit o infracţiune, dar nu este deocamdată pusă sub învinuire. Pentru a fi recunoscută în calitate de bănuit trebuie să existe următoarele acte procedurale:

  • procesul-verbal de reţinere;
  •  ordonanţa sau încheierea de aplicare a unei măsuri preventive neprivative de libertate;
  • ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit.

Învinuitul, conform art. 65 alin. 1 CPP, este persoana fizică faţă de care s-a emis o ordonanţă de punere sub învinuire. Persoana nu are calitatea de învinuit din momentul în care a fost încetat procesul penal sau ea a fost scoasă de sub urmărire penală.

Atunci când cauza învinuitului este trimisă în judecată acesta capătă calitatea de inculpat.

Persoana în privinţa căreia sentinţa a devenit definitivă se numeşte condamnat, chiar dacă sentința este, parţial sau integral, de condamnare.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy