Ce poate face un jurnalist în cazurile de cenzură?

Întrebare: Activând în cadrul unei mass-media publice, am pregătit împreună cu alți colegi o știre în care guvernarea era criticată. Deși conducerea instituției nu a acceptat să o publicăm, eu oricum am plasat-o pe website-ul instituției media. Ulterior, a fost mare zarvă la redacție, cu multe critici dure la adresa mea, fapt care m-a determinat să îmi dau demisia. Am și o înregistrare audio unde se aud foarte bine reproșurile care mi-au fost adresate. Spuneți-mi vă rog, cum să procedez în acest caz?

Răspuns: Situația în care vă aflați dvs. este una extrem de gravă, deoarece întrunește caracteristicele cenzurii. În mass-media publică, cenzura este interzisă și implică o răspundere penală, ca și împiedicarea ilegală intenționată a activității mass-media. 

În situația dată, puteți sesiza organul de urmărire penală printr-o plângere în temeiul articolelor 262 și 273 al Codului de Procedură Penală (CPP).

Reieșind din prevederile CPP, examinarea cazurilor de cenzură este de competența Ministerului de Afaceri Interne (MAI). Prin urmare, vă puteți adresa la secția de poliție din sectorul unde își are adresa redacția la care ați activat. Acolo, depuneți o plângere la care să anexați și materialul audio de care dispuneți.

Astfel, articolul 180 secund din Codul Penal al Republicii Moldova prevede că denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicția nejustificată de a răspândi anumite informații, impusă de conducerea mass-media publice, se pedepsește cu o amendă de la 650 la 850 de unități convenționale, și după caz, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Codul Audiovizualului (articolul 8 al. 2) prevede, de asemenea, că cenzură de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.

În afară de acestea, în Republica Moldova libertatea presei constituie un drept fundamental consfințit de Constituție. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viața internă şi cea internațională.

La rândul său, independența editorială în mass-media este recunoscută şi garantată de lege. Articolul 5 al. 2 din  Legea cu privire la libertatea de exprimare interzice ingerința în activitatea editorială a mass-mediei, cu excepția situațiilor prevăzute de lege, care în orice caz urmează a fi interpretate limitativ, adică se vor aplica doar în acel caz particular.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy