CJI anunță un concurs de grant pentru selectarea unei echipe care va crea un instrument sau instrumente ce vor fi utilizate la lecțiile de Educaţie pentru media

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează un concurs de grant pentru selectarea unei echipe care va crea un instrument/instrumente ce vor putea fi utilizate de către profesori și profesoare la lecțiile de Educație pentru media.

CJI a întrodus în 2017, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cursul opţional Educație pentru media, care în prezent este predat la toate cele trei trepte de învățământ. În continuarea acestor eforturi, CJI lansează prezentul concurs de granturi pentru a elabora instrumente care ar dezvolta gândirea critică a elevilor şi ar putea fi utilizate la lecţiile de Educaţie pentru media, în ideea de a le face mai interactive, interesante şi captivante atât pentru profesori, cât şi pentru elevi.

Sugerăm doritorilor de a participa la concurs să consulte conţinutul manualelor de Educaţie pentru media la toate cele trei trepte de învăţământ, care ar putea servi drept sursă de inspiraţie pentru noile instrumente care vor fi create.

La concursul de grant se pot înscrie echipe constituite din jurnalişti, dezvoltatori IT, programatori, consumatori media etc. Echipele trebuie să fie reprezentate de o entitate juridică!

Acestea urmează să creeze instrumente/aplicații care vor putea fi utilizate la una din cele trei trepte de învățământ: primar, gimnazial și liceal.

Exemple de proiecte care pot fi dezvoltate:

 • aplicaţii pentru telefoane mobile şi site-uri care ajută elevii să fie vigilenţi în raport cu informaţiile pe care le consumă;
 • biblioteci online cu resurse utile pentru consumatorii de media;
 • jocuri interactive destinate să sporească interesul elevilor faţă de presă şi să promoveze consumul critic de produse media;
 • formulare online de evaluare a cunoştinţelor;
 • alte idei inovatoare şi relevante care pot face lecţiile de Educaţie pentru media utile, captivante şi interesante.
Criterii de evaluare a ideilor de proiecte:
1. Utilitate
 • Importanţa problemei abordate.
 • Oferirea de soluţii viabile pentru problema abordată.
2. Proiectul este realizabil
 • proiectele trebuie să propună soluţii concrete şi care pot fi realizate într-un termen real şi cu un buget rezonabil.
3. Componenta IT/inovaţia – în ce măsură proiectul implică noile tehnologii (site-uri, reţele sociale etc.).
Pentru a participa la concurs echipele interesate trebuie să depună un dosar constituit din:
 • Descrierea detaliată a ideii de proiect;
 • Scrisoare de motivare din partea echipei;
 • CV-urile membrilor echipei.

Echipa câștigătoare va fi desemnată de un juriu independent. Membrii juriului vor analiza propunerile de proiecte ținând cont de criteriile enunțate. Echipa câștigătoare va primi un grant în valoare de 4.250 de dolari. Contractul de grant va fi semnat cu o organizație necomercială (asociație obștească, instituție privată, fundație) sau o persoană juridică cu scop lucrativ (SRL, întreprindere individuală etc.).

Echipa va avea la dispoziție un termen de 5 luni pentru a realiza ideea de proiect.

Dosarele urmează a fi expediate prin poşta electronică pe numele Marianei Tabuncic, manageră de program în cadrul CJI, comunicare@ijc.md şi copiile pe numele Anastasiei Nani, directoare adjunctă a CJI, anani@ijc.md. Recepţionarea dosarelor se va confirma în decurs de două zile lucrătoare.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 15 iunie 2021. Persoana de contact: Mariana Tabuncic, manageră de program CJI, tel.: 022 213 652.

Grantul este oferit de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democraţiei, incluziunii și responsabilităţii în Moldova” (MEDIA-M), finanţat de USAID şi UK şi implementat de Internews în Moldova.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy