CJI solicită oferte de prețuri pentru servicii de redactare

Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizație nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova.

Produs solicitat: servicii de redactare în limbile română, rusă și engleză.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, legislație media.

Persoanele selectate vor redacta rapoarte de monitorizare, diverse studii/cercetări realizate de CJI. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze portalurile www.cji.md,  www.media-azi.md, www.mediacritica.md pentru a lua cunoștință de activitatea CJI și specificul materialelor publicate.

Perioada: februarie – decembrie 2023.

Persoanele selectate vor efectua redactări la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de redactare;
  • Disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în perioade restrânse de timp.

La concurs pot participa atât persoane fizice, cit si persoane juridice.

Oferta va include:

  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Exemple de materiale redactate (se acceptă link-uri dacă sunt disponibile);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de redactare pentru fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne fără spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit și asigurarea medicală).
Limba de lucruPreț pentru 1 pagină în regim normalPreț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română  
Rusă  
Engleză  

Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.

Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii: Experiența candidaților; Oferta financiară.

Ofertele pot fi depuse la adresa vtataru@ijc.md, până la data de 3 februarie 2023.

Persoana de contact: Victoria Tătaru, coordonatoare de programe, Departamentul Instruire și Asistență. Tel: 022 213652.

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Dosarele vor fi evaluate strict conform criteriilor anunțate public în cererea de ofertă. CJI oferă șanse egale tuturor, ofertele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy