Consolidarea Independenței în mediile de comunicare din Moldova, Ucraina și Georgia

Durata proiectului: Septembrie 2016 – mai 2018

Finanțatori: Internews

Scop: Îmbunătățirea accesului la informații utile pentru cetățenii din Moldova, Ucraina și Georgia prin consolidarea capacității mass-mediei locale, aplicarea inovațiilor în jurnalism, încurajarea dialogului în rândul tinerilor, instruirea persoanelor în etate privind accesul la Internet și stimularea colaborării între jurnaliștii din cele trei țări.

Activități:

Programul “Moldova Plus” include șapte pachete multimedia, care sunt produse cu ajutorul jurnaliștilor din presa națională, selectați prin concurs de către Centrul pentru Jurnalism Independent. Pachetele multimedia includ materiale video, audio, scrise, infografice, hărți interactive, jocuri, concursuri și vor acoperi subiecte tematice de interes național. Pachetele multimedia sunt preluate de către cei 9 partenerii din presa locală, care sunt și parteneri ai proiectului. Partenerii locali beneficiază de micro-granturi pentru a produce propriile materiale multimedia cu conținut destinat publicului din comunitățile pentru care lucrează

Reportaje transfrontaliere  – se vor axa pe teme de interes pentru cetățenii din Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Pachetele cu articole regionale vor fi realizate cu efortul comun al jurnaliștilor din toate cele trei țări, susținute de CIJ în Moldova, Internews Georgia în Georgia și Internews Ucraina în Ucraina.

Concursul “Fondul pentru inovații” – instituțiilor mass-media vor avea posibilitatea să acceseze resurse pentru a-și moderniza tehnologiile din redacțiile lor. Acest sprijin va permite organizațiilor de presă independente să implementeze inovații și să devină exemple de urmat pentru alte media.

Hackathon media va conecta dezvoltatori de software, mass-media și cetățeni/activiști media pentru a crea aplicații și instrumente online pe care mass-media independentă să le utilizeze pentru a servi mai bine necesităților de informare ale publicul lor.

Laborator de inovații media –  evenimentul va avea loc la Kiev și va promova utilizarea tehnologiilor informaționale de comunicare și platforme online pentru a ajuta mass-mediei să sporească accesibilitatea conținutului pentru publicul lor și implicarea acestuia în discutarea subiectelor de interes major. Printre participanți vor fi jurnaliști și specialiști IT din cele trei țări vizate de proiect. 

Clubul de discuții “European Café” și tabăra de educație mediatică – sunt activități destinate exclusiv tinerilor, prin intermediul acestora ne propunem să promovăm gândirea critică și spiritul civic în rândul generației tinere prin punerea în discuție a unor subiecte de interes pentru aceștia.

“Bunica online”, componentă concepută  pentru a populariza utilizarea Internetului în rândul persoanelor în vârstă, în special, în zonele rurale, pentru a le angaja mai bine în viața socială și a comunității.

 
 
 

 

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy