Cum deschizi o agenție de publicitate?

Întrebare: Aș vrea să știu mai multe despre procedura de înființare a unei agenții de publicitate. Unde să mă adresez pentru aceasta și ce acte sunt necesare?

Răspuns: Procedura este generală, deoarece legislația în vigoare nu prevede necesitatea de a obține licență sau autorizație pentru asemenea gen de activitate. 

Deci, întâi de toate, ar trebui să alegeți forma de organizare a persoanei juridice. Cea mai bună variantă ar fi Societatea cu Răspundere Limitată (SRL).

Pentru a înființa un SRL, vă veți ghida de Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. Trebuie să vă adresați la Agenția Servicii Publice (ASP).

Astfel, conform articolului 7 al legii menționate, pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice veți depune următoarele documente:
a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de ASP;  
b) hotărârea de constituire şi actele de constituire a persoanei juridice în două exemplare – procesul verbal al adunării, în cadrul căreia ați decis constituirea persoanei juridice, ați ales denumirea ei, ați adoptat Statutul și ați stabilit unde își va avea sediul.

Documentele se prezinta la ASP pentru înregistrare.  Acestea pot fi depuse de către fondator sau de către reprezentantul său, împuternicit prin procură.
Conform art. 5, alin. (2)  din lege, înregistrarea de stat a persoanelor juridice se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

După efectuarea înregistrării, administratorul ori împuternicitul său va primi următoarele documente: 
• decizia organului înregistrării de stat; 
• actele de constituire; 
• extrasul din Registrul de stat; 
• ştampila.

După înregistrarea SRL-ului puteți să începeți activitatea de întreprinzător. 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy