Cum putem beneficia de Legea 2% ?

Întrebare: Aș vrea să știu, dacă o organizație de media, care activează pe baze de ONG, poate fi beneficiară a Legii 2%. Dacă da, cum se poate înregistra și unde?

Răspuns: Potrivit Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1286  din 30 noiembrie 2016, dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală îl au asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, în conformitate cu art. 30 din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti; activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale și nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, depuneți la Agenția Servicii Publice (ASP) o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în care veți indica:
    1) denumirea asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private şi a părţilor componente ale acestora;
    2) data înregistrării;
    3) numărul de identificare de stat;
    4) datele de contact (număr de telefon, e-mail şi adresă juridică);
    5) activităţile implementate: se vor indica activităţile de utilitate publică, în conformitate cu art. 30 al Legii cu privire la asociațiile obștești;
    6) datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală;
    7) declaraţia pe proprie răspundere că nu ați susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu veți susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri.
Pentru a vă înregistra în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, trebuie să depuneți o cerere la ASP, în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an, care vă va permite să beneficiați de acest mecanism în anul următor.

Organizațiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sunt înscrise automat pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

 ASP poate respinge cererea de a fi inclus în Lista beneficiarilor, în următoarele cazuri:
1. solicitantul nu corespunde condițiilor de eligibilitate; 
2.  solicitantul nu a depus informația completă indicată.

ASP vă va informa prin e-mail despre respingerea cererii în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei. Decizia ASP poate fi contestată în instanța de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.

În cazul în care îndepliniți condiţiile de eligibilitate menţionate mai sus şi ați depus informaţia completă, ASP vă va include în Lista beneficiarilor desemnării procentuale și vă va informa prin e-mail despre acest fapt.

În cazul în care beneficiarul nu doreşte să mai participe la mecanismul de desemnare procentuală, acesta poate solicita excluderea din listă, prin depunerea unei cereri scrise la ASP.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy