Cum putem beneficia de zile libere pe motive familiale?

Întrebare: De curând urmează să-mi celebrez căsătoria. Am auzit de la colegi că există un document, altul decât Codul muncii, la care trebuie să fac trimitere când voi scrie o cerere de concediu în acest sens. Despre ce act legislativ este vorba?

Răspuns: Pe 9 iulie 2004, a fost adoptată Convenția colectivă de nivel național nr. 2, document ce a avut drept scop să stabilească condiții optime de activitate și folosirea eficientă a timpului de muncă și de odihnă al salariaților.

Astfel, articolul 11 al Convenției stabilește că salariații beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare. În cazul căsătoriei salariatului, acestuia i se oferă 3 zile libere în baza cererii scrise cu prezentarea actelor respective confirmative.
 
Rețineți că acest tip de concediu se acordă strict în timpul survenirii evenimentului și nu poate fi transferat în altă perioadă.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy