Ce impozit vom achita de la 1 ianuarie pentru bunurile de uz personal comandate prin internet?

Întrebare: Sunt fotoreporter și periodic procur de pe site-urile de specialitate din străinătate diferite accesorii pentru camerele foto. Am auzit că, începând cu această lună, se reduce limita neimpozabilă pentru bunurile primite prin colete poștale. Ați putea să îmi oferiți mai multe detalii la acest subiect?

Răspuns: Da, așa este. În august 2019, Parlamentul a votat Legea nr. 122 pentru modificarea unor acte legislative, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie, 2020. Mai exact, au fost operate modificări la Codul fiscal, Codul vamal,  la Legea cu privire la  tariful vamal etc.

Astfel, articolul 101 din Codul fiscal a fost completat cu un nou alineat (7 prim), cu următorul cuprins: „Prin derogare de la alin. (7), persoanele fizice care, în cadrul tranzacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), introduc prin intermediul trimiterilor poștale internaționale mărfuri care au caracter comercial, depășesc limitele cantitative stabilite de legislație sau a căror valoarea intrinsecă depășește suma de 200 de euro per expediere achită TVA în funcție de valoarea impozabilă a mărfurilor (limita neimpozabilă nu micșorează valoarea impozabilă a mărfurilor). Mărfuri care nu au caracter comercial sunt mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sunt destinate exclusiv uzului personal al destinatarului sau al familiei sale și care, prin natura sau cantitatea lor, nu sunt destinate activității comerciale sau de producție.”

De asemenea, art. 124 din același Cod a fost completat cu alineatul (1 prim), care prevede că accizele nu se achită de către persoanele fizice care introduc mărfuri, cu respectarea condițiilor de la art. citat mai sus. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depășesc limitele cantitative de 200 de euro, acciza se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menționată nu micșorează valoarea impozabilă a acestora.

A suferit modificări și Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal. Astfel, în conținutul art. 2 a fost introdusă noțiunea de valoare intrinsecă, ceea ce reprezintă valoarea efectivă a mărfii introduse sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, ce nu include costurile de transport, de asigurare și nici costul încărcării, descărcării și transbordării mărfii.

Reamintim că până în prezent cetățenii moldoveni, persoane fizice, puteau introduce în țară doar bunuri pentru uz personal cu o valoare neimpozabilă de până la 300 de euro în cazul transportului terestru sau de 430 de euro în cazul transportului aerian și maritim. Prin modificările actuale, deja nu se mai face diferența între tipurile de transport utilizat pentru a introduce bunul în țară, în toate cazurile limita cantitativă fiind de 200 de euro.

Autoritățile motivează decizia că sumele ce se aplicau, nu mai corespund necesităților și realităților economice actuale. Iar prin modificările respective se urmărește ajustarea graduală la practicile UE, unde plafonul valoric aplicat asupra trimiterilor respective constituie 22 de euro.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, vă recomand să contactați Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal la numărul de telefon: +373 22 574 111 sau serviciul Call-Center al Î.S. „Poșta Moldovei”: +373 22 270 044.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy