Cum se calculează prejudiciul moral?

Întrebare: În urma publicării unui articol am fost acționat în judecată pentru defăimare și reclamantul solicită repararea prejudiciului moral. Spuneți-mi, vă rog, cum se calculează prejudiciul moral?

Răspuns: Nu există o metodă de calculare a cuantumului prejudiciului moral.

Astfel, Codul Civil la articolul 1422 prevede că în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale,  instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent bănesc.

Referitor la cuantumul propriu-zis, art. 1423 același Cod stipulează că mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral se determină de către instanţa de judecată în funcţie de:

  • caracterul şi gravitatea suferinţelor provocate persoanei vătămate;
  •  gradul de vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii;
  • măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate.

Caracterul şi gravitatea suferinţelor le apreciază instanţa de judecată, luând în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi statutul social al persoanei vătămate.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy